Освітньо-професійна програма вищої освіти «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» заспеціальністю 261 «Пожежна безпека», рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), ступінь – бакалавр