Освітньо-наукова програма вищої освіти «Пожежна безпека» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», рівень вищої освіти – третій  (освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії