Освітньо-наукова програма вищої освіти «Екстремальна та кризова психологія» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія», рівень вищої освіти – третій  (освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії