Освітньо-наукова програма вищої освіти «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування » за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії