Освітньо-професійна програма вищої освіти «Публічне управління та адміністрування» у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», рівень вищої освіти – другий (магістерський), ступінь – магістр