Підготовка магістрів з державного управління

 
Підготовка магістрів за спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування»
 
Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», яка дає випускникам змогу працювати на посадах з управління персоналом та менеджменту на підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності і сфер діяльності; на державній службі; органах місцевого самоврядування, а також інших організаціях, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному управлінні).
 
Кваліфікаційний рівень «магістр» слухач НУЦЗУ отримує після захисту магістерської роботи.
 
Навчання проводиться за денною та заочною формами за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
Вартість денної форми навчання – 13000 грн./рік, вартість заочної форми навчання – 10000 грн./рік (набір 2019 року).
 
Термін денної форми навчання – 1,5 року. Термін заочної форми навчання – 2 роки.
 
Базовий рівень освіти для вступу до магістратури – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» будь-якого напрямку підготовки.

Умовами вступу до магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» є складання фахового іспиту (тестування та співбесіда з питань публічного управління), а також іспиту з іноземної мови

 

ПРОФІЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»