Порядок оформлення документів при переведенні студентів на бюджетну форму навчання

Студенти, які навчаться в університеті можуть бути переведені на денну форму навчання за рахунок державного бюджету за наступних умов:

 • при наявності в університеті вільних місць за державним
 • замовленням на відповідному факультеті та курсі;
 • при згоді замовника, підтвердженій листом за підписом начальника ГУ ДСНС України в області, в якому обов’язково повинно бути клопотання про переведення  та гарантія працевлаштування після закінчення навчання;
 • позитивної характеристики студента, високих результатів у навчанні, його відповідності умовам прийому на службу цивільного захисту;
 • письмового погодження переведення з ДСНС України.

Переведення здійснюється наказом ректора під час літніх, або зимових канікул.

Відбір кандидатів на переведення з числа бажаючих студентів здійснюється на факультетах при участі в цьому процесі Ради студентського самоврядування. Організація цієї роботи покладається на відповідні деканати.

Оформлення документів на переведення покладається на сектор по роботі з перемінним складом відділу. Особові справи оформляються відповідно до чинного законодавства.

Вивчення студента проводиться за трьома напрямками:

 1. Професійно-психологічний відбір (розпочинається після прийнятого рішення про оформлення особової справи кандидата на переведення). Студент обов’язково повинен дати письмову згоду на проходження професійного-психологічного відбору;
 2. Соціально-правовий відбір (попереднє вивчення та вивчення за обліками ДСНС України );
 3. Медичний відбір (проводиться за соматичними, психіатричними та психофізіологічними показниками).

Вивчення кандидата може проводиться майже одночасно за усіма трьома напрямками.

Що стосується першого напрямку вивчення студента, то треба зазначити, що він здійснюється працівниками служби психологічного забезпечення. Фахівці-психологи визначають професійно важливі психологічні якості особистості та їх відповідність вимогам майбутньої професійної діяльності.

Студент повинен надати до сектора по роботі з перемінним складом:

1. Заяву про переведення
2. Власноруч написану автобіографію і заповнену анкету
3. Власноруч заповнений контракт про проходження служби (навчання) в органах і підрозділах цивільного захисту курсантами (слухачами) вищих навчальних закладів ( в 3-х екземплярах)
4. Характеристику з місця навчання за підписом декана факультету.
5. Оригінали особистих документів:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний номер;
 • свідоцтво про народження;
 • свідоцтво про одруження, розірвання шлюбу;
 • трудову книжку;
 • військовий квиток (приписне посвідчення);
 • атестат з додатком.

6. Довідку МВС про відсутність судимості.
7. Фото 9 х12 – 2 шт., 3 х 4 - 4 шт. (у форменому одязі).
8. Документи, які підтверджують пільги.
9. Копії документів: паспорти батька і матері; свідоцтва про народження батька і матері; свідоцтво про одруження ( розірвання шлюбу) батьків.

Соціально-правовий відбір крім попереднього вивчення кандидата передбачає його вивчення за обліками МВС України. Воно проводиться з метою уточнення відомостей стосовно студента.

Вивчення здійснюється шляхом використання інформаційних можливостей органів внутрішніх справ, перевірки за обліками, здійснюється стосовно студентів, які переводяться на навчання за рахунок держбюджету та одночасно приймаються на службу до ДСНС України.

Кандидати, які оформляються на навчання (службу), самостійно беруть довідку про відсутність (наявність) судимості у департаменті інформаційних технологій при ГУ МВС, УМВС України в областях (за місцем постійної реєстрації).

Важливе значення має визначення придатності студента на службу за станом здоров’я та фізичної підготовки – третій напрямок його вивчення.

Медичний огляд та психофізіологічне обстеження проводиться з метою визначення придатності студента за станом здоров’я для служби в ДСНС України на посадах рядового і начальницького складу.

Кандидат проходить медичний огляд у медичних закладах Міністерства охорони здоров’я за місцем свого проживання, де отримує довідки про стан здоров’я від таких медичних спеціалістів: нарколога, психіатра, терапевта, хірурга, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога, дерматолога, венеролога та з туберкульозного диспансеру.

Водночас з медичним оглядом для визначення психофізіологічних показників професійного добору, за допомогою яких оцінюються особисті якості, проводиться психофізіологічне обстеження кандидата в ліцензованих до цього виду діяльності закладах Міністерства охорони здоров’я. Висновок щодо проведення психофізіологічного обстеження кандидата на службу носить рекомендаційний характер.

Довідки медичних спеціалістів та висновок психофізіологічного обстеження подаються студентом до медичної служби університету, де вирішується питання щодо надання загального висновку про придатність на службу та його погодження з ЦЛЕК ДСНС України. Висновок повинен бути затверджений начальником Центральної лікарської експертної комісії ДСНС України.

Перевірка фізичної підготовки студента здійснюється шляхом здачі заліків на кафедрі фізичної підготовки університету відповідно до нормативів, встановлених ДСНС України.

Тільки після дотримання одночасно всіх умов переведення, оформлення документів згідно переліку, вирішується питання про переведення студента, про що видається наказ ректора по особовому складу.

Після підписання наказу студент повинен своєчасно прибути до курсантського підрозділу.