Порядок вступу на військову кафедру

1. Подати заяву на ім'я декана факультету вищего навчального закладу, де навчається студент (зразок заяви та інша інформація знаходиться на кафедрі військової підготовки Національного університету цивільного захисту України «НУЦЗУ»), до якої додати копії:

  • паспорта громадянина України;
  • картки фізичної особи - платника податків;
  • приписного свідоцтва (крім дівчат).

2. Отримати на кафедрі військової підготовки НУЦЗУ направлення на проходження військово-лікарської комісії. Довідку про результати проходження подати на кафедру військової підготовки НУЦЗУ.

3. Пройти в НУЦЗУ конкурсний відбір, який включає випробування:

  • допризовна підготовка (тестування);
  • професійно-психологічний відбір;
  • фізична підготовка (підтягування на перекладині для юнаків або комплексна силова вправа для дівчат, біг - 100 та 1000 метрів).

4. Укласти контракт про військову підготовку на військовій кафедрі НУЦЗУ.

 

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.

 

Термін навчання - 2 роки.

ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ДОЗВОЛИТЬ:

  • служити на умовах контракту на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби;
  • працювати в органах державної влади та управління;
  • зробити більш успішну кар'єру за цивільною спеціальністю.

Військове звання молодший лейтенант запасу присвоюється громадянам України наказом Міністра оборони України після проходження ними повного курсу військової підготовки та за наявності освітнього ступеня вищої освіти не нижче бакалавра.