Програми вступних випробувань у 2021 році

 

1. Програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для отримання ступеня бакалавра на базі повної середньої освіти
2.  Програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі раніше здобутого за іншою спеціальністю ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).
 
3. Програми фахових випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі раніше здобутого за спорідненою спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
 
4. Програми вступних випробувань для осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра
 
5. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття освітнього ступеню доктора філософії.