Рада ветеранів

 

 

Громадська організація «Рада ветеранів Національного університету цивільного захисту України» Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту була створена на підставі наказу Харківського міського управління юстиції від 27.03.2013 №149/2 та прийнята загальними зборами ветеранів НУЦЗ України протоколом 30.01.2013р. №1.

Основною метою діяльності Ради ветеранів є: сприяння провадженню культурної, освітньої, наукової діяльності ветеранів і пенсіонерів університету, вираженню їх волі щодо побудови правової держави та демократичного суспільства, забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, захисту законних прав, соціальних, національно-культурних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

Девіз Ради ветеранів: «Безпека та добробут НУЦЗУ»

До повноважень та функцій Ради ветеранів належить:

  1. Представлення і захист своїх прав та інтересів членів Ради ветеранів у державних органах влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях і установах м. Харкова. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України стосовно ветеранів та пенсіонерів ДСНС України.
  2. Консолідацію зусиль з міжнародними і вітчизняними громадськими організаціями у розробленні та здійсненні програм щодо захисту довкілля, охорони пам'яток історії, відродження і поширення заходів української культури у сфері цивільного захисту на території держави.
  3. Організацію та проведення заходів зі збору, аналізу, систематизації, пропаганди та розповсюдження інформації щодо діяльності Ради ветеранів, її ідей і цілей, а також популяризації свого іміджу, символіки тощо.


Рада ветеранів для досягнення мети своєї діяльності у встановленому порядку користується правом:

  1. Розповсюджувати інформацію про власну діяльність, пропагувати її ідеї та мету, проводити масові заходи відповідно до чинного законодавства України.
  2. Вносити відповідні пропозиції до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій з питань своєї мети і завдань.
  3. Виконувати інші повноваження та функції, які не суперечать чинному законодавству.

Керівний склад Ради ветеранів НУЦЗ УКРАЇНИ

Голова Ради полковник вн.сл. у відставці Метельов Олександр Володимирович к.т.707-34-31

Секретар Ради підполковник вн.сл. у відставці Казначєевський Володимир Олексійович к.т. 707-34-89

Члени правління Ради: 
підполковник вн.сл. у відставці Мазур Олександр Вікторович;
полковник вн.сл. у відставці Балацький Валерій Васильович;
полковник вн.сл. у відставці Сирих Василь Миколайович

Телефон: (057) 707-34-33