Професійно-технічна освіта

 

 Основні завдання відділення:

  1. Здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до виданих ліцензій для потреб ДСНС, інших підприємств, установ та організацій, а також фізичних та юридичних осіб на договірній основі;
  2. Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;
  3. Створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення передового педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;
  4. Забезпечення високої якості підготовки кваліфікованих робітників.
  5. Постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу.
  6. Забезпечення набуття здобувачами професійно-технічної освіти знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності.
  7. Участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідних спеціальностей, за якими здійснюється чи планується підготовка фахівців.
  8. Атестація, та переатестація осіб які здобувають робітничу кваліфікацію.
  9. Аналіз поточної та підсумкової успішності здобувачів професійно-технічної освіти за відповідною робітничою кваліфікацією.
  10. Проведення профорієнтаційної роботи, моніторинг попиту на робітничі спеціальності.
  11. Співробітництво з практичними підрозділами ДСНС, підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення необхідного змісту фахової підготовки.
  12. Забезпечення безпечних умов праці.

   Основні функції відділення:

   1. Організація освітнього процесу, обрання форм та методів навчання.
   2. Навчально-виробнича, навчально-методична діяльність.
   3. Розроблення робочих навчальних планів і освітніх програм на основі типових навчальних планів і програм.
   4. Затвердження індивідуальних навчальних планів та графіків навчальної роботи здобувачів професійно-технічної освіти.
   5. Участь в організації проведення та загальне керівництво навчальною практикою та стажуванням.
   6. Контроль за виконанням навчальних планів і програм підготовки.
   7. Організація обліку успішності та відвідування навчальних занять здобувачами професійно-технічної освіти.
   8. Моніторинг ведення електронних журналів, аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання і зміцнення навчальної дисципліни здобувачів професійно-технічної освіти.
   9. Удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу.
   10. Організація та контроль обліку і звітності з питань успішності та якості навчання здобувачів професійно-технічної освіти.
   11. Формування разом з замовниками планів прийому здобувачів освіти з урахуванням потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті.
   12. Організаційні заходи щодо атестації педагогічних працівників.
   13. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях.
   14. Здійснення професійного навчання незайнятого населення та перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ, організацій.
   15. Забезпечення державної атестації за робітничими професіями з видачею відповідних документів.
   16. Впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості професійно-технічної освіти (система внутрішнього забезпечення якості).
   17. Ведення зведених відомостей успішності здобувачів професійно-технічної освіти.
   18. Формування та оновлення даних у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
   19. Ведення особових та навчальних карток здобувачів професійно-технічної освіти.
   20. Забезпечення впровадження прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання.
   21. Організація заходів щодо профорієнтації та залучення осіб на навчання у Відділенні.
   22. Організація підготовки ліцензійних та акредитаційних справ за робітничими спеціальностями Відділення.
   23. Висвітлення результатів діяльності Відділення на інформаційних стендах і в засобах масової інформації.
   24. Організація діяльності з поширення платних освітніх послуг відповідно до законодавства України та нормативних документів університету.
   25. Провадження іншої, не забороненої законодавством України діяльності, пов’язаної із завданнями Відділення.
   26. Забезпечення, здійснення заходів з охорони праці здобувачів освіти та працівників.
   27. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.
   28. Видача документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка.

 

 В січні 2008 року були створені курси рятувальної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захиту України за участю Героя Чорнобиля Кулакова Сергія Володимировича. У 2023 році курси рятувальної та спеціальної підготовки було реорганізовано у новий підрозділ -  відділення професійно-технічного навчання Національного університету цивільного захисту України (ВПТН).

   
   

 

Професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників по професіях у галузі цивільного захисту здійснюється із подальшим одержанням

свідоцтва кваліфікованого робітника загальнодержавного бланку.


Особи, які бажають пройти навчання в  Національному університеті   цивільного  захисту України у відділенні професійно-технічного навчання   повинні подати заяву наступної форми на ім'я т.в.о. ректора університету.

 

Зразок заяви:

Т.в.о. ректора Національного університету 
цивільного захисту України

 Віктору ГВОЗДЮ

(Ім`я та прізвище громадянина),

який мешкає за адресою

Паспорт ( номер та серія, ким і коли виданий)

 

Прошу Вас провести підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) у обсязі професійно-технічного навчання  квалифікованого робітника  по професії: (назва професії)

Оплату гарантую

Дата                                                                                                                                                                                                    Підпис

        

Юридичні особи (організації, підприємства та установи), що надсилають громадян (робітників) для проходження навчання, виконують запит у вигляді офіційного листа на ім.`я т.в.о. ректора університету із поданням особових даних тих, хто буде проходити навчання відділення профеійно-технічного навчання.

 

Після одержання документів на зарахування, з`ясовуються умови складання договору між заявником та університетом на проведення навчання.

Після оплати заявник зараховується до списку навчальної групи.

Процес навчання використовує різні форми занять: теоретичні, практичні, залікові на допуск та екзаменаційні (атестаційні). Заняття проводяться  у аудиторіях, спеціалізованих класах, майданчиках та приміщеннях університету, а також на об`єктах (полігонах, територіях або акваторіях) міста Харкова із залученням провідних фахівців, викладачів і практичних працівників різних спеціальностей.

Після закінчення курсів навчання та успішного проходження атестації слухачам видається свідоцтво загальнодержавного зразка про професійно-технічну освіту, а також супроводжуючі документи (акти виконаних робіт, копії протоколів кваліфікаційних комісій або інші документи за вимогою замовника).

 

Більш детальну інформацію  можна одержати у начальника відділення професійно-технічного навчання  Вержака Вадима Вадимовича за телефоном 095-581-68-05

Адреса корпоративної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.