МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Міжнародна діяльність

Основна мета: налагодження відповідної плідної наукової, освітньої, інформаційної та культурної співпраці між університетською спільнотою та міжнародним науково-освітнім середовищем, що дасть змогу та складе передумови для посідання Університетом належного місця серед університетів Європи.

Завдання:

  • Постійно підтверджувати та підвищувати репутацію Університету як одного з провідних центрів освіти та науки у сфері цивільного захисту, підтримувати та налагоджувати співпрацю із іншими європейськими та світовими центрами;
  • Розбудовувати співпрацю з наявними закордонними партнерами та проводити пошук нових;
  • Сприяти участі співробітників та здобувачів вищої освіти у програмах міжнародного обміну науковцями і спільних наукових досліджень, програмах міжнародної академічної мобільності, культурного обміну та міжнародних змаганнях.