Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Цивільна безпека в умовах воєнного стану"

Умови участі

У 2023/2024 навч. році Національний університет цивільного захисту України за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» відновлює проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Цивільна безпека в умовах воєнного стану» (далі – Конкурс).

Запрошуємо студентів (курсантів) закладів вищої освіти взяти участь у ІІ турі Конкурсу.

Проведення Конкурсу регулюється Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605).

Студентські наукові роботи, представлені на Конкурс, мають бути спрямовані на вирішення проблем цивільної безпеки в умовах воєнного стану, повинні містити елементи наукової новизни та практичної цінності з одного або декількох напрямів наукових досліджень, а саме:

 1. «Пожежна безпека» – секретар конкурсної комісії Мележик Роман, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (099) 947 44 40;
 2. «Цивільна безпека (Цивільний захист)» – секретар конкурсної комісії Мележик Роман, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (099) 947 44 40;
 3. «Техногенно-екологічна безпека» – секретар конкурсної комісії Колосков Володимир, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (050) 977 38 99;
 4. «Стійкість будівель та споруд» – секретар конкурсної комісії Щолоков Едуард, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (099) 401 88 35;
 5. «Екстремальна та кризова психологія» – секретар конкурсної комісії Платонов Владислав, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (095) 540 28 76;
 6. «Хімічні технології, радіаційний та біологічний захист, нові речовини та матеріали» – секретар конкурсної комісії Тараненко Іван, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (097) 798 19 01;
 7. «Публічне управління та адміністрування» – секретар конкурсної комісії Порока Станіслав e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. (093) 964 35 01.

У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України та інших країн.

Заклад вищої освіти може подавати на Конкурс не більше трьох робіт. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.

Роботи потрібно надіслати в електронному вигляді до 01 березня 2024 року (за датою електронного листа) з обов’язковим зазначенням в темі «Конкурс» на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До конкурсної комісії необхідно надати:

 1. наукову роботу в електронному вигляді;
 2. анотацію з ключовими словами;
 3. авторське програмне забезпечення (за наявності, дозволяється подання демо-версії), а також інструкцію з його встановлення і запуску (у випадку необхідності);
 4. відомості про автора (авторів) та наукового керівника (керівників). Перед особистими підписами автора і керівника слід зазначити «Згодні з розміщенням робіт у відкритому доступі» (у разі наявності такої потреби та бажання);
 5. копії патентів, авторських свідоцтв, наукових статей, вказаних у відомостях про автора (авторів) (за наявності);
 6. згоду на обробку персональних даних;
 7. заяву про перевірку роботи на плагіат;
 8. рішення вченої ради закладу вищої освіти про подання роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

Вимоги до оформлення наукових робіт:

 • наукові роботи виконуються українською мовою;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1.5, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • обсяг анотації має становити не більше 1500 символів;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • у науковій роботі, а також в інших документах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр – не більше двох слів);
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А4 або А3.

Усі представлені роботи підлягатимуть перевірці на плагіат та подвійному сліпому рецензуванню.

На рецензування подаються наукові роботи, які відповідають наведеним вимогам.

Списки запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції, рейтинговий список наукових робіт, поданих на ІІ тур Конкурсу, будуть опубліковані на сайті ІІ туру конкурсу «Цивільна безпека в умовах воєнного стану».

Підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Цивільна безпека в умовах воєнного стану» відбудеться 25 – 26 квітня 2024 року в рамках проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту».

Контактна особа:

Мележик Роман Сергійович, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності НУЦЗ України, тел. (099) 947 44 40.