Відділ зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

 

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю є структурним підрозділом університету.

Працівники відділу підпорядковані ректорові університету і підзвітні у своїй діяльності проректору з персоналу.

Основні завдання підрозділу:
- постійно підтримувати зв’язки з міськими, обласними та загальнодержавними редакціями газет, телебаченням, інтернет-агенціями та іншими засобами масової інформації з метою висвітлення найбільш важливих подій життєдіяльності університету у ЗМІ;
- організовувати роботу щодо пропаганди професії рятувальника, поширення авторитету ДСНС України через місцеві, обласні та регіональні ЗМІ;
- систематично та своєчасно, якісно і повно надавати інформацію про важливі події в університеті до міських, обласних, загальнодержавних засобів масової інформації;
- складати для ЗМІ іміджмейкерські проекти про життєдіяльність університету;
- організовувати брифінги, прес-конференції, зустрічі та бесіди працівників університету із представниками засобів масової інформації;
- організовувати вивчення громадської думки про діяльність Національного університету цивільного захисту України та внесення певних пропозицій, рекомендацій щодо її удосконалення;
- систематично надавати організаційну та методичну допомогу структурним підрозділам університету: редакційній колегії газети „Вісник Національного університету цивільного захисту України”, курсантським та студентським редколегіям у висвітленні достовірної інформації про університет;
- організовувати роботу щодо підготовки та видання газети „Вісник Національного університету цивільного захисту України”, стінної газети „Фахівець – ХХІ”;
- надавати організаційну та методичну допомогу начальникам структурних підрозділів з питань зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю;
- організовувати підготовку та випуск рекламної продукції про університет;
- забезпечувати фото та відеозйомку найважливіших подій в університеті.

Начальник відділу – полковник служби цивільного захисту Сергій Миколайович Мішенін.
тел. (057) 707-34-59

 


адреса: вул. Чернишевська, 94,  м. Харків, 61023