EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES

ISSN 2522-9141

 

Науковий журнал «Східний часопис безпекових студій» (англ. – “East Journal of Security Studies”) засновано в 2017 році. Журнал видається два рази на рік. Тематика присвячена питанням національної і міжнародної безпеки в таких сферах: соціальні детермінанти безпеки, теорії безпеки, зовнішня і внутрішня безпека, технологія безпеки, освіта для забезпечення безпеки, кібербезпека, екологічна безпека. В цих напрямках публікуються оригінальні результати досліджень. Журнал має відкритий характер, в ньому можуть публікуватися автори з вітчизняних і зарубіжних осередків, в тому числі студенти, за умови, що їх тексти відповідають критеріям наукової статті.

Журнал видається в електронному вигляді.

САЙТ ЖУРНАЛУ (Номери починаючи з 1(4))

 

EDITORIAL COMISSION

LIST OF EXTERNAL REVIEWERS

ВИМОГИ до рукописів статей

Реєстраційні дані журналу

Vol. 3 (1/2018)

Volume 2/2

Volume 1

EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, SPECIAL 2019 ISSUE(CONFERENCE COLLECTION)

EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, SPECIAL 2018 ISSUE(CONFERENCE COLLECTION)