1. Абрамов Ю.О., Борисенко В.Г., Кривцова В.І. Контроль технічного стану генераторів водню як профілактика їх пожежної безпеки. – С. 3-6.
 2. Антошкін О.А. Автоматизація розв’язання задачі формування шлейфів пожежної сигналізації та аналіз якості результатів. – С. 7-12.
 3. Афанасенко К.А., Липовой В.А., Михайлюк А.П., Семків О.М. Щодо перспектив встановлення причин виникнення пожеж в Україні. – С. 13-18.
 4. Болібрух Б.В., Сенчихін Ю.М., Куськовець С.Л., Грицина І.М., Безугла Ю.С. Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж нафти та нафтопродуктів у резервуарах. – С. 19-25.
 5. Болібрух Б.В., Лісняк А.А., Токарський О.І. Комплексний вплив на пожежного-рятувальника небезпечних та шкідливих факторів. – С. 26-39.
 6. Бондаренко С.Н., Мурин М.Н. Определение параметров распределительного трубопровода систем водяного пожаротушения с учетом его стоимости. – С. 40-43.
 7. Гасанов Х.Ш., Ключка Ю.П. Експериментальна оцінка зміни температури деревяних виробів при пожежі. – С. 44-46.
 8. Дубінін Д.П., Коритченко К.В., Криворучко Є.М., Думчикова Д.М. Експериментальне дослідження методу гасіння пожежі водяним аерозолем у приміщеннях складної конфігурації. – С. 47-53.
 9. Дурєєв В.О. Визначення динамічних параметрів сповіщувачів за даними експерименту. – С. 54-56.
 10. Калиновський А.Я., Ковальов О.О., Поліванов О.Г. Визначення сил, що діють на контейнер (капсулу) при організаціїї дискретній доставки вогнегасної речовини. – С. 57-64.
 11. Кальченко Я.Ю., Абрамов Ю.О. Способи визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів. – С. 65-70.
 12. Киреев А.А., Трегубов Д.Г., Савченко А.В., Васильченко А.В. Экспериментальное исследование влияния толщины слоя гранулированного пеностекла на горение спиртов. – С. 71-79.
 13. Коровникова Н.И., Дубына А.М., Олейник В.В. Современные методы снижения горючести волокнистых материалов. – С. 80-85.
 14. Кулаков О.В., Катунін А.М., Бодрик О.О. Вплив параметрів електричної мережі на вибір апаратів захисту від короткого замикання електроустановок у вибухонебезпечних зонах. – С. 86-93.
 15. Левтеров А.А. Акустический инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пожара внутри потенциально-опасного объекта. – С. 94-102.
 16. Литвяк А.Н., Деревянко А.А. Исследования режимов работы электростатического осаждения огнетушащего аэрозоля. – С. 103-106.
 17. Луценко Ю.В. Теоретичні аспекти створення термозахисного спеціального одягу з кріогенною системою охолодження. – С. 107-111.
 18. Назаренко С.Ю., Чернобай Г.О., Коханенко В.Б., Асоцький В.В., Лузан Д.А. Визначення пружних властивостей пожежного рукава типу «т» з діаметром 77 мм при крученні. – С. 112-118.
 19. Остапов К.М., Сировий В.В., Сенчихін Ю.М., Аветісян В.Г. Установка пожежогасіння дрібнорозпиленими струменями гелеутворюючих складів. – С. 119-125.
 20. Отрош Ю.А., Гапонова А.С., Рубан А.В., Морозова Д.М. Підхід для визначення технічного стану залізобетонних конструкцій при силових і високотемпературних впливах. – С. 126-131.
 21. Петухова О.А., Горносталь С.А., Щербак С. М. Визначення ефективності використання пожежних кран-комплектів у висотній житловій будівлі. – С. 132-136.
 22. Плюта І.М., Тищенко В.О., Єременко С.А., Іванов Є.В. Комп’ютерне моделювання параметрів водного середовища за допомогою окремого модулю програмного комплексу FLOW VISION. – С. 137-142.
 23. Поспелов Б.Б., Рыбка Е.А., Мелещенко Р.Г., Бородич П.Ю., Самойлов М.А. Метод раннего обнаружения пожара в помещениях на основе корреляционной размерности опасных факторов газовой среды. – С. 143-154.
 24. Роянов О.М., Гарбуз С.В., Богатов О.І. Спосіб оцінки та контролю пожежовибухонебезпеки процесу примусової вентиляції резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів. – С. 155-161.
 25. Рудаков С.В., Миргород О.В. Вплив експлуатації житлових будинків на регіональні значення ризиків для жителів зіткнутися з пожежею. – С. 162-167.
 26. Савельєв Д.І., Борисенко В.Г., Барабаш І.О. Вогнезахисні властивості гелеутворюючих систем на модельному вогнещі низової лісової пожежі великих розмірів. – С. 168-173.
 27. Саламов Д.О., Абрамов Ю.О., Басманов О.Є. Алгоритм розрахунку охолоджувальної дії водної плівки, що стікає по стінці резервуара. – С. 174-178.
 28. Скородумова О.Б., Тарахно О.В., Тополь М.Є., Чеботарьова О.М. Технологічні особливості одержання бінарних захисних покриттів по тканинах в системі золь SiO2 – антипірени. – С. 179-186.
 29. Федюк І.Б., Чернуха А.М. Вибір місць розташування зрошувачів установок автоматичного пожежогасіння штабелів вибухонебезпечних речовин. – С. 187-192.
 30. Хижняк А.А., Абрамов Ю.О., Тищенко Є.О. Моделі пожежогасіння при використанні мобільної установки. – С. 193-198.
 31. Шахов С.М., Виноградов С.А., Кодрик А.І., Тітенко О.М. Визначення вогнегасної ефективності компресійної піни під час гасіння нею твердих горючих речовин. – С. 199-205.
 32. Щербак С.С., Шевченко Р.І., Азаров С.І. Моделі процесів виникнення та поширення лісових пожеж зі складними радіаційними умовами формування пожежного навантаження. – С. 206-216.