1. Абрамов Ю. А., Тищенко Е. А., Хижняк А. А. Модель тушения пожара. – С. 3-8. 
2. Антошкин А. А., Галица В. И., Литвяк А. Н. Экспериментальное исследование влияния электростатического поля на скорость осаждения огнетушащего аэрозоля. – С. 9-13.
3. Afanasenko K., Lipovoy V., Garbuz S. Polymer materials fire protection by various additives application efficiency estimation. – С. 14-18.
4. Bondarenko S., Murin М. Recommendations on the pipeline diameter selection of carbon dioxide fire extinguishing systems. – С. 19-24.
5. Васильченко А. В., Ковалевская Т. М. Огнестойкость стальной колонны при комбинированном воздействии "взрыв-пожар". – С. 25-30.
6. Григоренко О. М., Золкіна Є. С. Дослідження спучування вогнезахисних епоксиамінних покриттів, модифікованих металовмісними добавками. – С. 31-37.
7. Дадашов И. Ф. Экспериментальное исследование влияния толщины слоя гранулированного пеностекла на горение органических жидкостей. – С. 38-44.
8. Дубінін Д. П., Коритченко К. В., Лісняк А. А. Технічні засоби пожежогасіння дрібнорозпиленим водяним струменем. – С. 45-53.
9. Дурєєв В. О. Дослідження гідравлічних параметрів розподільчої мережі системи водяного пожежогасіння. – С. 54-57.
10. Кальченко Я. Ю., Абрамов Ю. А. Математичні моделі теплових пожежних сповіщувачів. – С . 58-63.
11. Кириченко І. К., Остапов К. М., Сировий В. В. Дистанційна подача гелеутворюючих сполук установкою АУГГУС-М. – С. 64-72.
12. Ковальов А. І., Зобенко Н. В., Отрош Ю. А., Хмиров І. М., Данілін О. М. Точність визначення параметрів покриттів сталевих конструкцій при вуглеводневому режимі пожежі. – С. 73-79.
13. Коровникова Н. І. Дослідження небезпеки самозаймання пірофорних відкладень. – С. 80-84.
14. Кулаков О. В., Катунін А. М., Рудаков С. В. Дослідження блискавкозахисту вертикальних резервуарів для нафти та нафтопродуктів. – С. 85-90.
15. Ларін О. М., Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Виноградов С. А. Визначення дисипативних властивостей матеріалу напірного пожежного рукава. – С. 91-99.
16. Литвяк А. Н., Деревянко А. А. Влияние коэффициента загрузки на динамику модуля порошкового пожаротушения. – С. 100-104.
17. Луценко Ю. В., Миргород О. В., Гур`єв О. В. Визначення припустимого часу перебування рятівника в зонах теплових впливів. – С. 105-111.
18. Михайлюк О. П., Ключка Ю. П., Григоренко О. М., Липовий В. О. Пожежовибухонебезпека збірника води кінцевого охолодження коксового газу при проведенні зварювальних робіт. – С. 112-118.
19. Нуянзін О. М., Поздєєв С. В., Самченко Т. В., Кришталь М. А. Дослідження адекватності математичної моделі тепломасообміну при пожежі у кабельному тунелі. – С. 119-128.
20. Олійник В. В., Роянов О. М. Спосіб оцінки залишків світлих нафтопродуктів під час проведення примусової вентиляції резервуарів. – C. 129-135.
21. Петухова О. А., Горносталь С. А., Щербак С. М. Спосіб визначення витрат води з пожежних кран-комплектів висотних житлових будівель. – С. 136-141.
22. Пушкаренко А. С., Коссе А. Г., Мелашич А. В., Світайло С. М. Визначення ефективності вогнезахисного засобу «ЕНДОТЕРМ 400202» для металевих конструкцій. – С. 142-145.
23. Савченко А. В., Басманов А. Е., Островерх О. А. Техническая реализация концепции использования гелеобразующих систем для защиты цистерн с нефтепродуктами от теплового воздействия пожара. – С. 146-155.
24. Саламов Д. О., Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. Аналіз систем охолодження резервуарів в резервуарному парку з нафтопродуктами. – С. 156-161.
25. Скородумова О. Б., Тарахно О. В., Крадожон В. А., Тополь М. Є., Плетюк В. Є. Вивчення впливу органічних розчинників на фізикохімічні властивості захисних кремнеземистих покриттів. – С. 162-167.
26. Стрілець В. М., Белюченко Д. Ю., Іванов Є. В. Порівняльний аналіз виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах різного классу. – С. 168-177.
27. Федюк І. Б., Чернуха А. М. Система пожежогасіння в місцях зберігання боєприпасів та вибухових речовин. – С. 178-181.
28. Чернуха А. А., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. Дослідження вогнезахисного просочувального засобу для деревини вільхи. – С. 182-188.
29. Шаршанов А. Я. Теплозащитное действие случайнонеоднородного слоя. – С. 189-194.