Наукові періодичні видання

 

Збірка наукових праць ''Проблеми пожежної безпеки''

Видання засноване у 1997 році. Включене до переліку видань ВАК України (наказ № 1-03/8 від 11.10.2000 р.).

Наведені результати наукових досліджень у галузі пожежної безпеки. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефективності протипожежного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників пожежної охорони, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів пожежно-технічних навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (головний редактор збірки),
 • д-р техн. наук, проф. О.П. Алексієв,
 • д-р техн. наук, проф. А.С. Беліков,
 • д-р техн. наук,  проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Сознік,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв.

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко.

Технічний редактор: к.т.н. О.В.Савченко  (тел. 707-34-90).

 

Збірка наукових праць ''Проблеми надзвичайних ситуацій''

Видання засноване у 2005 році.

Наведені результати наукових досліджень у галузі забезпечення цивільного захисту. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення системи цивільної оборони, що відображають сучасні методи підвищення ефективності цивільного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній галузі.

Матеріали призначені для інженерно-технічних робітників цивільного захисту, професорсько-викладацького складу, ад’юнктів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (відповідальний редактор),
 • д-р техн. наук, проф. Е.В. Бодянський,
 • д-р хім. наук, проф. В.Д. Калугін,
 • д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк,
 • д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова,
 • д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко,
 • д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін,
 • д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач,
 • д-р техн. наук, проф. В.В. Соловей,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. О.П. Созник,
 • д-р техн. наук, проф. І.Б. Туркін,
 • д-р фіз.-мат. наук, проф. С.В. Яковлєв,
 • д-р техн. наук, проф. Р.А. Яковлєва

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко

Технічний редактор: О.Ю. Кірочкін  (тел. 707-34-69)

 

Збірка наукових праць ''Проблеми екстремальної та кризової психології''

Видання засноване у 2007 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 12201-1085Р).

Наведені результати наукових досліджень у галузі екстремальної та кризової психології. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти діяльності людини в екстремальних умовах, а також питання розробки заходів по захисту  особистості від впливу психогенних травмуючи факторів. Представлені у збірці наукові праці відображають сучасні методи підвищення ефективності  професійної діяльності у надзвичайних ситуаціях та тенденції розвитку психологічних досліджень в даній галузі.

Збірка спрямована на працівників в галузі психології, практичних психологів, ад’юнктів, слухачів та курсантів ВНЗ України.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р біол. наук, доцент Перелигіна Л.А. (головний редактор),
 • д-р психол. наук, професор Тімченко О.В. (заступник головного редактора),
 • к. психол. наук. Афанасьєва Н.Є. (відповідальний секретар),
 • д-р психол. наук, професор Барко В.І.,
 • к. психол. наук, доцент Назаров О.О.,
 • к. психол. наук, доцент Садковий В.П.,
 • д-р біол. наук, професор Самолов Н.Г.,
 • д-р психол. наук, професор Сафін О.Д.,
 • д-р психол. наук, професор Стасюк В.В.,
 • д-р психол. наук, професор Потапчук Є.М.,
 • д-р філос. наук, професор Рябініна О.В.,
 • к. психол. наук, доцент Христєнко В.Є.

Контактний телефон 8-057-707-34-74.

 

Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека»

Видання засноване у березні 2017 році. Включене до переліку видань ВАК України (наказ № 1413 від 24.10.2017 р.).

ISSN(Print) 2522-1892
ISSN(Online) 2522-1930

Наведені експериментальні та теоретичні дослідження в області науки, техніки і технологій, які спрямовані на забезпечення техногенної та екологічної безпеки (технічні науки). Науково-технічний журнал являє собою передову платформу для фахівців в області науки і техніки.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • В. П. Садковий д. держ. упр., проф. (голова редакційної колегії)
 • В. А. Андронов д. т. н., проф. (заступник голови редакційної колегії)
 • В. В. Вамболь д. т. н., доц. (головний редактор)
 • Н. В. Дейнеко к. т. н. (відповідальний секретар)
 • С. І. Азаров д. т. н., с. н. с.
 • С. О. Вамболь д. т. н., проф. 
 • М. М. Дівізінюк д. ф.-м. н., проф.
 • О. І. Запорожець д. т. н., проф.
 • О. О. Кірєєв д. т. н., доц.
 • М. В. Новожилова д. ф.-м. н., проф.
 • Б. Б. Поспєлов д. т. н., проф.
 • О. М. Соболь д. т. н., с. н. с.
 • В. В. Тютюник д. т. н., с.н.с.
 • С. Д. Цибуля д. т. н., доц.
 • І. А. Чуб д. т. н., проф.
 • В. М. Шмандий д. т. н., проф.
 • П. Г. огли Сулейманов  д. філос. (Азербайджан. Респ.)
 • Л. Ф. Коженьовскі д. е. н., проф. (Польща)
 • В. Радулеску д. філос., доц. (Румунія) 
 • А. Самберг проф. (Фінляндія)
 • Т. Лях д. с.-х. н., проф. (Респ. Молдова)
Рецензенти: 
 • Л. Я. Побережный д. т. н., проф.
 • А. В. Павличенко д. т. н., доц.
 • Б. Каримов д. б. н., проф. (Респ. Узбекистан)
 • І. Омран PhD (Ирак)

 

Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління

Видання засноване в 2014 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21020-10820р від 15.10.2014 р).
 
Наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, а також реагування на надзвичайні ситуації. 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • д-р наук держ. упр., проф. В.П. Садковий (голова редакційної колегії) (Україна),
 • д-р техн. наук, проф. В.А. Андронов (заступник голови редакційної колегії) (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. С.М. Домбровська (головний редактор) (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. С.В. Майстро (заступник головного редактора) (Україна),
 • канд. наук держ. упр. А.Л. Помаза-Пономаренко (відповідальний секретар) (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. А.О. Дєгтяр (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. Ю.Д. Древаль (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. О.М. Іваницька (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. Ю.О. Куц (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. О.А. Мельниченко (Україна),
 • д-р наук держ. упр., проф. В.В. Маліков (Україна),
 • д-р наук держ. упр., доц. В.М. Мороз (Україна),
 • д-р наук держ. упр., доц. А.В. Ромін (Україна),
 • д-р філос. наук, проф. О.В. Рябініна (Україна),
 • д-р соціол. наук, доц. О.В. Скориніна-Погребна (Україна),
 • д-р наук держ. упр. С.І. Чернов (Україна),
 • д-р. габіліт., проф. Урбанек Анджей (Польща),
 • канд. наук держ. упр. Чубари Томаш (Польща)

 

EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES

Науковий журнал «Східний часопис безпекових студій» (англ. – “East Journal of Security Studies”) засновано в 2017 році. Журнал видається два рази на рік. Тематика присвячена питанням національної і міжнародної безпеки в таких сферах: соціальні детермінанти безпеки, теорії безпеки, зовнішня і внутрішня безпека, технологія безпеки, освіта для забезпечення безпеки, кібербезпека, екологічна безпека. В цих напрямках публікуються оригінальні результати досліджень. Журнал має відкритий характер, в ньому можуть публікуватися автори з вітчизняних і зарубіжних осередків, в тому числі студенти, за умови, що їх тексти відповідають критеріям наукової статті.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • Volodymyr P. Sadkovyi, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Rector (Head of the Editorial Commission),
 • Andrzej Urbanek, prof. nadzw. dr hab (Deputy Head of the Editorial Commission),
 • dr of science, prof. Svetlana Dombrovska dr of science, associate prof. Volodymyr Streltsov,
 • dr of science Victoria Shvedun
 • dr of science Yuriy Klyuchka,
 • dr of science Alexander Sobol,
 • dr of science, associate prof. Oleg Semkiv,
 • dr of science, associate prof. Vadim Popov,
 • dr of science, prof. Lina Perelygina,
 • PhD, prof. Oleg Nazarov,
 • dr of science, prof. Sergiy Maystro,
 • dr of science, prof. Olga SkoryninaPogrebnaya,
 • dr hab. prof. nadzw. Jacek Dworzecki,
 • dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski,
 • dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski,
 • dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Koziński,
 • dr Tomasz Pączek,
 • dr Krzysztof Rogowski,
 • dr Marek Brylew,
 • dr Lech Chojnowski,
 • dr Adam Kwiatkowski,
 • dr inż. Adam Szulczewski,
 • dr Anna Rychły-Lipińska.
Editor in Chief: dr Joanna Grubicka
Deputy editor: PhD Alina PomazaPonomarenko
Editorial secretary: dr Izabela Szkurłat
Deputy secretary: mgr Kyrylo Husarov

Members of Editorial Board:
dr Sylwia Kosznik-Biernacka
dr Andrzej Stec
mgr Aneta Kamińska-Nawrot
mgr Grzegorz Diemientiew
mgr Maciej Zaorski
PhD Tatyana Lutsenko
PhD Svetlana Moroz
PhD Mykola Udyanskiy
dr of science Oleksiy Kryukov
PhD Svetlana Rudenko

Founders: National University of Civil Protection of Ukraine
Pomeranian Academy in Słupsk
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت

Im wearing it from time to time, but when it does come out of the box, it usually stays on my wrist for several days. makingwatches In addition, Im not the only one to enjoy this watch as it also gets some feminine wrist time. I told you, its an extremely versatile watch.

سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز
123movies Soap2day Putlockers Soap2day putlockers 123movies goojara flixtor nba streams ufc stream reddit soap2day nbastarttime hdwatch
google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet