Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення щодо акредитації освітньої програми в Національному університеті цивільного захисту України

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Техногенно-екологічна безпека» спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Освітню програму було акредитовано в Національному університеті цивільного захисту України строком на 5 років.