Триває тісна співпраця між науковцями Національного університету цивільного захисту України та Поморською Академією (м. Слупськ, Республіка Польща)

У рамках ухваленої угоди про міжнародну академічну мобільність між Національним університетом цивільного захисту України та Поморською Академією (м. Слупськ, Республіка Польща) набула поширення співпраця науковців навчально-науково-виробничого центру університету та Інституту забезпечення безпеки Поморської Академії (Insnynun Bezpieczenstwa і Zarzadzania).

Так, доктори наук державного управління, професор Вікторія Шведун та старший дослідник Аліна Помаза-Пономаренко, а також доктор філософії у галузі публічного управління і адміністрування Віктор Палюх виступили міжнародними рецензентами збірника наукових праць Поморської Академії « Studia nad bezpieczenstwem», до редакційної колегії якого входять провідні науковці з Польщі, Болгарії, Великобританії, Німеччини. До збірника було надано статті англійською та польською мовами з проблем забезпечення національної та державної безпеки.

 

 

 

Національний університет цивільного захисту України

slot gacor dana situs slot online