В НУЦЗ України відбувся захист кваліфікаційних робіт

11 червня 2024 року на кафедрі менеджменту навчально-науково-виробничого центру відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм», галузь знань 24 «Сфера обслуговування».

Екзаменаційну комісію очолювала ХОЛОДОК Валентина (стейкхолдер), директор обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму», кандидат наук з державного управління.

До складу екзаменаційної комісії увійшли: Неллі ЛЕОНЕНКО – заступник голови, завідувач кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, доцент; Світлана ДОМБРОВСЬКА – начальник навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор; Олена ПОСТУПНА – доцент кафедри менеджменту, доктор наук з державного управління, професор; Вікторія ШВЕДУН – начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру, доктор наук з державного управління, професор; Діна ТЮРІНА – доцент кафедри менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент (секретар).

Під час захисту кваліфікаційних робіт обговорювались шляхи розвитку релігійного, гастрономічного, пізнавального  туризму; стан туристичної галузі України, у тому числі Харківської області. Кваліфікаційні роботи виконані на високому рівні, мають практичну спрямованість та значущість.

За результатами засідання члени екзаменаційної комісії відзначили, що компетенції, здобуті випускниками ОПП «Туризм», повністю відповідають стандартам вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем.  Здобувачі вищої освіти продемонстрували сформованість загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.