В НУЦЗУ відбулась атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

13 вересня на факультетах цивільного захисту та пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України відбулась атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної форми навчання за освітньо-професійними програмами  «Управління у сфері цивільного захисту» та «Управління пожежною безпекою». 

  Всі здобувачі вищої освіти університету показали достатній рівень знань у сферах пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту, підтвердивши опановані ними освітні компоненти зазначених освітньо-професійних програм.

     Отримані знання стануть запорукою їхнього успіху під час проходження переддипломної практики та подальшої служби у структурних підрозділах і самостійного виконання професійних завдань на певних посадах чи у сфері професійної діяльності.  

 

 

 

Національний університет цивільного захисту України