В НУЦЗУ відбулися попередній захист та захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктор філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

17 березня на базі навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктор філософії у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Так, представила результати свого дисертаційного дослідження Гучко Марія з теми «Кадрова політика публічних інституцій у період соціально-економічних трасформацій в Україні». Науковий керівник - доктор економічних наук, доцент Матвіїшин Євген Григорович.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Шведун Вікторія Олександрівна доктор наук з державного управління, професор, начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України; Мороз Світлана Анатоліївна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України; Поступна Олена Вікторівна доктор наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту Національного університету цивільного захисту України; Парубчак Іван Орестович, доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського державного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького; Підлісна Тетяна Віталіївна, кандидат наук з державного управління, керівник відділу підготовки публічних управлінців Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова.

Цього ж дня своє наукове дослідження представив Пурнак Віктор з теми «Публічне управління освітньо-виховною підготовкою персоналу у сфері охорони громадського порядку». Науковий керівник - Парубчак Іван Орестович, доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського державного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці: Домбровська Світлана Миколаївна доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти проректор-начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Вавренюк Сергій Анатолійович, доктор наук державного управління,  професор кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Хмиров Ігор Михайлович, доктор наук державного управління, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України; Копанчук Володимир Олександрович доктор наук державного управління, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління і права ім. Леоніда Юзькова; Грень Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами і мак І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Також цього дня заслухали звіт щодо виконання індивідуального плану з проведеного дисертаційного дослідження Малахова Романа з теми «Механізми державного регулювання запобігання медіазагрозам в системі національної безпеки України». Науковий керівник - Копанчук Володимир Олександрович доктор наук державного управління, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління і права ім. Леоніда Юзькова.

Вітаємо дисертантів і бажаємо подальших успіхів на теренах науки!

 

 

Навчально-науково-виробничий центр