Здобувачі вищої освіти навчально-науково-виробничого центру склали Єдиний державний кваліфікаційний іспит

16 листопада 2023 року здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України склали Єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Проведення іспиту було організовано на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. У ході захисту здобувачі вищої освіти продемонстрували набуті під час навчання теоретичні знання, практичні навички й уміння, що необхідні фахівцеві у сфері публічного управління та адміністрування.

Національний університет цивільного захисту України