Сектор психологічного забезпечення

 

Психологічна служба Національного університету цивільного захисту бере свій початок з 2003 року коли наказом МНС України №276 від 12.08.2003 року відділення виховної та соціально-психологічної роботи Академії пожежної безпеки України реорганізовано у два відділення: відділення психологічного забезпечення та відділення виховної роботи. А у 2009 році відділення психологічного забезпечення реорганізовано в сектор психологічного забезпечення.
Сектор психологічного забезпечення є самостійним управлінським підрозділом університету. Сектор здійснює психологічне забезпечення службової діяльності та навчально-виховного процесу в університеті, професійно-психологічний відбір на службу та навчання та ін.
Психологи сектору психологічного забезпечення входять до позаштатної мобільної групи екстреної психологічної допомоги ДСНС України, основними завданнями якої є робота з постраждалим населенням та рятувальниками у кризових та надзвичайних ситуаціях.
 
Основними напрямками діяльності сектору психологічного забезпечення є:
  1. Надання допомоги керівникам усіх рівнів щодо створення ефективної системи забезпечення психологічної надійності особового складу.
  2. Сприяння поліпшенню кадрового потенціалу підрозділів університету шляхом професійної орієнтації кандидатів на службу і навчання до університету та їх професійно-психологічного відбору на підставі вивчення комплексу знань, умінь і особистісних якостей, систем потреб та мотивації, необхідних для виконання професійної діяльності.
  3. Сприяння покращенню якісного складу керівної ланки університету шляхом психологічного вивчення кандидатів на керівні посади за такими поведінковими характеристиками як професіоналізм, лідерство, доступність, самоконтроль, інтелект.
  4. Проведення тренінгових занять, направлених на формування у курсантів відповідних професійно-важливих психологічних якостей, психологічної стійкості, навичок безпечної поведінки, уміння вирішувати свої психологічні проблеми та управляти конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення служби, а саме: при гасінні пожеж, рятуванні людей, наданні допомоги в ліквідації наслідків аварій та катастроф і стихійного лиха.
  5. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективах з метою визначення основних чинників, які мають вплив на діяльність кожного його члена та надання консультативної допомоги керівникам усіх рівнів у формуванні необхідного рівня сприятливості соціально-психологічного клімату шляхом створення умов високої вимогливості й взаємодопомоги.
  6. Проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої на зміцнення й відновлення соціально-психологічного благополуччя працівників, попередження виникнення соціально-психологічної та особистісної дезадаптації.
  7. Здійснення організаційних і методичних заходів щодо посилення впливу психологічного забезпечення на досягнення позитивних результатів службової діяльності, застосовуючи психологічні знання у вирішенні службових завдань.
  8. Психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу в університеті.
Психологічне забезпечення службової діяльності особового працівників університету, яке спрямоване на формування та розвиток психологічних знань, умінь, навичок, які дозволяють професійно грамотно та ефективно досягати цілі, поставлені перед рятувальними службами.
 
Начальник сектору: майор служби цивільного захисту Косолапов Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук
тел. (057) 707-34-43
 
Україна, 61023, м. Харків,
Адреса: вул. Чернишевська, 94