Cоціальна допомога здобувачам вищої освіти та молодим вченим НУЦЗ України

Соціальна допомога здобувачам вищої освіти та молодим вченим в Національному університеті цивільного захисту України реалізується у вигляді Державної цільової підтримки та Соціальної підтримки (медична (психологічна) консультація та одноразова матеріальна допомога).

З питань надання державної цільової підтримки звертатися:

(057) 707-34-33, 093-629-14-54 – відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи (Муртазіна Олена Миколаївна).

За медичною консультацією звертатися:

(057) 707-34-45 (цілодобово) – амбулаторно-поліклінічне відділення медико-санітарної частини (вул. Чернишевська, 94);

(057) 370-40-80 (цілодобово)  – стаціонарне відділення медико-санітарної частини (вул. Баварська, 7).

Приходько Юрій Олександрович,  начальник медико-санітарної частини – є довіреним лікарем з питань ВІЛ/СНІД та здорового способу життя. Прийом з особистих питань:  останній четвер місяці з 15.00 до 17.00, к.т. (057) 707-34-45.

За психологічною консультацією звертатися:

093-900-00-07 – Косолапов Олексій Миколайович, начальник сектора психологічного забезпечення (вул. Чернишевська, 94);

063-772-92-08 – Пономаренко Іван Володимирович, психолог сектора психологічного забезпечення (вул. Баварська, 7).

З питань отримання допомоги від благодійного фонду «Становлення рятівників» звертатися за телефоном 057-707-34-76.

Державна цільова підтримка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» може надаватися у вигляді:

1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням;

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

4) соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045;

5) безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

6) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

7) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання.

Право на соціальну стипендію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» мають:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

4) особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

5) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти (до закінчення дітьми навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіти»;

6) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

9) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 року № 218-IV;

10) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

11) студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

12) особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти (до закінчення дітьми навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Соціальна підтримка – це допомога усім збобувачам вищої освіти і молодим вченим, які потрапили у скрутну ситуацію, потребують підтримки. Може надаватись у вигляді:

безкоштовної медичної (психологічної) консультації в медико-санітарній частині (секторі психологічного забезпечення) університету.

одноразової матеріальної допомоги (кошти можуть бути виділені із благодійного фонду «Становлення рятівників». Щоб отримати допомогу необхідно написати заяву (к.т. 057-707-34-76) та надати документи, які засвідчать підстави для отримання допомоги. Рішення ухвалюється відповідно до Положення про фонд).

Держава забезпечує соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників органів управління та сил цивільного захисту і членів їхніх сімей. Крім прав передбачених Конституцією України (Розділ II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»: Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. та ін. статті …).

Кодексом цивільного захисту України (Розділу X «Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників органів управління та сил цивільного захисту і осіб, звільнених із служби цивільного захисту») особовому складу органів і підрозділів служби цивільного захисту надано право на:

медичне забезпечення у закладах охорони здоров’я та одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності (Глава 25. Кодексу цивільного захисту України);

забезпечення житлом та пільги по оплаті комунальних послуг за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік (Глава 26. Кодексу цивільного захисту України);

грошове забезпечення за порядком та умовами встановленими Кабінетом Міністрів України і пенсійне забезпечення у порядку та розмірах, встановлених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Глава 28. Кодексу цивільного захисту України);

робочий час та відпустки (Глава 29. Кодексу цивільного захисту України). «Для осіб рядового і начальницького складу встановлено 40-годинний робочий тиждень та такі види відпусток, як: 1) щорічна основна відпустка; 2) додаткова відпустка у зв’язку з навчанням; 3) творча відпустка; 4) соціальні відпустки: а) у зв’язку з вагітністю та пологами; б) по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 6) відпустка для лікування у зв’язку з хворобою; 7) відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Відпустка за сімейними обставинами надається у разі:

1) укладення особами рядового і начальницького складу цивільного захисту шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу: а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) особи рядового і начальницького складу цивільного захисту, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебувала особа рядового і начальницького складу цивільного захисту, - тривалістю до 7 календарних днів; б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю особи рядового і начальницького складу цивільного захисту - тривалістю до 15 календарних днів;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність особи рядового і начальницького складу в сім’ї необхідна, за рішенням відповідного керівника (начальника) - тривалістю до 3 календарних днів».

Додаткові гарантії соціального захисту передбачають право вступу до навчальних закладів цивільного захисту поза конкурсом дітей загиблих (померлих) під час виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, одержання статусу ветерана служби цивільного захисту відповідно до діючого законодавства та ін. (Глава 27. Кодексу цивільного захисту України).