Відділ персоналу

Відділ персоналу є самостійним управлінським підрозділом університету, в складі якого передбачено сектор по роботі з перемінним складом. У своїй діяльності відділ персоналу керується Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, наказами ректора університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету та окремим Положенням про відділ персоналу.

Діяльність відділу персоналу організовується на принципі єдиноначальності з установленням персональної відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.
Основними напрямками діяльності відділу є:

• Визначення потреби університету в кадрах рядового та начальницького складу, працівниках різних категорій, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.
• Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями,
контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.
• Забезпечення університету кадрами керівного складу номенклатури ректора, управлінських, основних підрозділів та підрозділів забезпечення.
• Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження
плинності кадрів та зміцнення службової дисципліни.
• Внесення пропозицій щодо доцільності використання в займаних посадах осіб, які не забезпечують доручену ділянку роботи.
• Підготовка пропозицій по удосконаленню структури та штату університету.
• Організація роботи щодо підготовки резерву для заміщення вакантних посад,
просування по службі та направлення на навчання осіб рядового і начальницького
складу.
• Вирішення інших завдань, які ставляться ректором університету та ДСНС України.

Начальник відділу: полковник служби цивільного захисту Неділько Ірина Анатоліївна

тел. (057) 707-34-25

Заступник начальника відділу: підполковник служби цивільного захисту Цвар Петро Володимирович
тел. (057) 707-34-25
Начальник сектора по роботі з перемінним складом: ст. лейтенант служби цивільного захисту Нєдов Андрій Петрович
тел. (057) 370-06-85
Інспектори відділу: (057) 707-34-48, (057) 370-06-85

Адреса: м.Харків-23, вул. Чернишевська, 94