1. Бондаренко С.Н., Мурин М.Н. Расчет диаметра трубопровода систем углекислотного пожаротушения. – С. 3-6. 
2. Васильченко А.В., Ковалевская Т.М., Стельмах О.А., Метелев В.А. Оценка огнестойкости железобетонной ребристой плиты при комбинированном воздействии «ВЗРЫВ-ПОЖАР». – С. 7-14.
3. Григоренко О.М., Михайлюк О.П., Золкіна Є.С. Дослідження впливу зміни термомеханічних властивостей на спучування вогнезахисних епоксиамінних покриттів. – С. 15-19.
4. Дадашов І.Ф. Моделювання охолодження поверхневого шару рідини, що горить, гранулами піноскла. – С. 20-30.
5. Деревянко А.А., Литвяк А.Н. Динамическая модель газовоздушной среды в условно герметичном помещении при работе генератора огнетушащего аэрозоля. – С. 31-35.
6. Калиновський А.Я., Коваленко Р.І., Шевцова О.С., Мєтєльов В.О. Дослідження рівня стабільності залучення пожежно-рятувальних підрозділів міста Харкова до обслуговування викликів. – С. 36-43.
7. Кальченко Я.Ю., Абрамов Ю.О. Способи контролю технічного стану теплових пожежних сповіщувачів. – С. 44-48.
8. Ковальов А.І., Отрош Ю.А., Данілін О.М., Алексєєва О.С., Хмиров І.М. Методика оцінки вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після впливу кліматичних факторів. – С. 49-56.
9. Ковалѐв А.А., Калиновский А.Я., Хмиров И.М. Разработка отдельных аспектов контейнерного метода пожаротушения. – С. 57-69.
10. Коровникова Н.И., Олейник В.В. Оценка параметров термической деструкции модифицированных волокон на основе целлюлозы. – С . 70-74.
11. Кулаков О.В., Катунін А.М. Дослідження методів розрахунку бли-скавкозахисту об’єктів Збройних Сил України. – С. 75-81.
12. Луценко Ю.В., Миргород О.В. Теоретичні дослідження впливу осередку пожежі на оточуючі об’єкти. – С. 82-88.
13. Meleshchenko R., Dureev V. Mathematical model of thermal fire detector with the thermistor. – С. 89-92.
14. Назаренко С.Ю., Ларін О.М., Чернобай Г.О., Назаренко В.Ю., Баркалов В.Г. Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава з внутрішнім діаметром 51 мм при крученні. – С. 93-106.
15. Петухова О.А., Горносталь С.А. Характеристики обладнання внутрішнього протипожежного водопроводу. – С. 107-111.
16. Роянов О.М., Гарбуз С.В. Оцінка впливу технічних параметрів резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів на час примусової вентиляції для забезпечення їх пожежовибухобезпеки перед ремонтними роботами. – С. 112-118.
17. Савельєв Д.І., Чиркіна М.А. Дослідження можливості використання гелеутворюючих вогнезахисних складів під час гасіння лісової хвойної підстилки в реальних умовах. – С. 119-123.
18. Саламов Д.О., Абрамов Ю.О., Басманов О.Є. Модель охолоджувальної дії водної плівки, що стікає по стінці резервуара, при пожежі розливу горючої рідини в обвалуванні. – С. 124-129.
19. Скородумова О.Б., Тарахно О.В., Крадожон В.А., Тополь М.Є., Плетюк В.Є. Вогнезахисні покриття по текстильних матеріалах на основі гібридних силіко-фосфатних гелів. – С. 130-136.
20. Стрілець В.М., Сенчихін Ю.М., Остапов К.М., Сировий В.В. Аналіз процесу подавання гелеутворюючих складів. – C. 137-147.
21. Fedyuk I., Chernuha A., Artemenko K. Determination of the geometric parameters of powder (PFPA) and solid fuel pressure accumulators (SFPA) for applications in automatic fire extinguishing systems. – С. 148-151.
22. Фещенко А.Б., Закора А.В. Прогнозування коефіцієнту забезпече-ності одиночного комплекту запасних технічних засобів апаратури оперативного диспетчерського зв'язку на випадок пожежі. – С. 152-158.
23. Тищенко Е.А., Михайлюк А.А., Абрамов Ю.А. Тестирование системы автоматического пожаротушения. – С. 159-163.
24. Хижняк А.А., Абрамов Ю.А., Кривцова В.И. Модель струи огнетушащего вещества при тушении пожара. – С. 164-169.
25. Чернуха А.А., Безуглов О.Є., Чернуха А.М., Вачков І.Ю., Фільчук О.М. Дослідження вогнезахисного просочувального засобу Екосепт для деревини ясеню. – С. 170-175.
26. Шаршанов А.Я. О критериях пожарной безопасности. – С. 176-182.