Редакція журналу «Проблеми пожежної безпеки», який видається Національним університетом цивільного захисту України, підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію журналу. Ці норми визначаються науковими напрямками журналу, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.
При розробці положень видавничої політики журналу «Проблеми пожежної безпеки», редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE) і досвідом роботи зарубіжних і українських професійних спільнот, наукових організацій і редакцій видань.
Суттєвою ознакою професійного наукового співтовариства є прийняття вченими і фахівцями кодексу, який встановлює основні норми поведінки і обов'язки членів спільноти по відношенню один до одного і до громадськості. Такий кодекс визначається бажанням забезпечити максимальну користь для професійного співтовариства і обмежити дії, які могли б служити вузькоегоїстичним інтересам окремих осіб, а також забезпечити право кожного учасника на інтелектуальну власність.
Маючи на увазі вищесказане, редакція журналу представляє нижче набір етичних норм, якими повинні керуватися особи, які беруть участь у публікації результатів досліджень в галузі пожежної безпеки та інших напрямках, які відповідають профілю журналу, (редактори, автори і рецензенти).


Вимоги до оформлення статей

Вимоги до оформлення літератури

Приклад оформлення статті