Редакційна колегія:
• д-р техн. наук, проф. Ю.О. Абрамов (головний редактор) (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.А. Андронов (Україна),
• д-р техн. наук, проф. О.Є. Басманов (Україна),
• д-р техн. наук, доц. О.О. Кірєєв (Україна),
• д-р техн. наук, с.н.с. Ю.П. Ключка (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.М. Комяк (Україна),
• д-р техн. наук, проф. В.І. Кривцова (Україна),
• д-р техн. наук, проф. Л.М. Куценко (Україна),
• д-р техн. наук, проф. О.М. Ларін (Україна),
• д-р наук, проф. Анджей Мізерскі (Польща),
• д-р техн. наук, проф. С.В. Поздеев (Україна),
• д-р техн. наук, проф. Е.Ю. Прохач (Україна),
• д-р техн. наук, доц. С.В. Росоха (Україна),
• д-р техн. наук, с.н.с. А.М. Соболь (Україна),
• д-р філос., проф. Бела Сцакал (Угорщина),
• д-р техн. наук, с.н.с. О.А. Тарасенко (Україна),
• д-р техн. наук, проф. І.А. Чуб (Україна).

Рецензенти:
• д-р техн. наук, проф. О.М. Фоменко (Україна),
• д-р техн. наук, проф. О.Г. Руденко (Україна).

Технічний редактор:
канд. техн. наук, Є.О. Рибка (Україна)
Видавнича політика журналу і етичні норми для публікацій