Видання університету, тел. для довідок (057)7073453

 

 Скачати прайс-лист видань університету

 

Екологія надзвичайних ситуацій: курс лекцій. Частина І. Видання друге виправлене та доповнене. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» / С. Р. Артем’є

Екологія надзвичайних ситуацій: курс лекцій. Частина І. Видання друге виправлене та доповнене. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» / С. Р. Артем’є

Курс лекцій містить матеріал стосовно окремого напряму екології, пов’язаного з причинами, умовами, обставинами та механізмом утворення екологічних надзвичайних ситуацій, ймовірними формами їх впливу на населення країни. Розглянуто засоби екологічного моніторингу та прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій екологічного походження, основні вимоги щодо захисту населення від надзвичайних екологічних ситуацій. До кожного лекційного заняття подано питання лекції (план заняття) та надано перелік питань для контролю за матеріалом лекційного заняття. Курс лекцій призначено для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»).

Основи біології людини: підручник. / Укладачі: Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 279 с.

Основи біології людини: підручник. / Укладачі: Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 279 с.

Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. Основи біології людини: підручник. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 053 "Психологія", за освітніми програмами: "Екстремальна та кризова психологія" та "Робота з персоналом" / Укладачі: Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 279 с. ISBN Викладений матеріал спрямовано на підвищення рівня біологічних знань таким чином, щоб уся різноманітність живої природи сприймалась як єдина система із загальними законами походження, розвитку, із закономірностями будови та життєдіяльності; спрямовано на формування логіки пізнання живої природи від загального до конкретного, що уможливлює розвивальний характер навчання і сприяє формуванню теоретичного мислення. Біологічний матеріал структуровано так, щоб слухачі об’єднували окремі знання у систему, забезпечуючи їх інтеграцією. Підручник може бути використаний для підготовки до проміжного контролю знань, виконання контрольних робіт, іспитів та заліків з дисциплін природничого циклу.

Підвищення ефективності процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами: монографія / Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін

Підвищення ефективності процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами: монографія / Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін

Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін Підвищення ефективності процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами: монографія / Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін – Х.: НУЦЗУ, 2020. ‒ 120 с. Монографія присвячена вирішенню важливої науково-практичної задачі в галузі цивільного захисту – удосконаленню підходу до забезпечення аварійно-рятувальних формувань транспортними засобами шляхом їх оснащення багатофункціональними кузовами-контейнерами на прикладі м. Харкова. Розроблено математичну модель оцінки часу реагування на локальні надзвичайні ситуації аварійно-рятувальних формувань під час використання ними багатофункціональних кузовів-контейнерів. Розроблено функціональну схему лабораторної установки та комплекс апаратно-програмних засобів, які реалізують запропоновану математичну модель оцінки часу реагування на локальні надзвичайні ситуації аварійно-рятувальних формувань під час використання ними багатофункціональних кузовів-контейнерів та дозволяють дослідити вплив на час реагування ряду важливих факторів. Розроблено методику визначення необхідних видів та чисельності багатофункціональних мобільних аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу, яка дозволяє встановити потребу аварійно-рятувальних формувань у вказаному виді техніки з урахуванням оперативно-тактичної обстановки в їх районах виїзду. Рекомендовано для викладачів, ад’юнктів, аспірантів та здобувачів вищих навчальних закладів під час вивчення навчальних дисциплін за напрямами «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Екологічна безпека», а також ‒ для науково-практичних працівників і фахівців зазначених напрямів.

Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник/ О. В. Тарахно, Д. Г. Трегубов, К. В. Жернокльов, В. В. Коврегін.‒ Х.: НУЦЗУ. Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2020. – 412 с. табл.

Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник/ О. В. Тарахно, Д. Г. Трегубов, К. В. Жернокльов, В. В. Коврегін.‒ Х.: НУЦЗУ. Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2020. – 412 с. табл.

Тарахно О. В., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Коврегін В. В. Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник/ ‒ / Тарахно О. В., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Коврегін В. В. – Х.: НУЦЗУ. Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2020. – 412 с. табл. ISBN 978-966-457-406-5 У навчальному посібнику розглянуто два розділи: “Основи процесів горіння” та “Виникнення процесів горіння”, що входять до складу програми з вивчення дисциплін “Теорія розвитку та припинення горіння” і “Теорія горіння та вибуху”. У навчальному посібнику узагальнено відомості щодо наукових уявлень про горіння та вибух, а саме: класифікації процесів горіння та вибухів, матеріальний та тепловий баланси цих процесів, умови та механізми виникнення горіння – самоспалахування, самозаймання, вимушене запалювання. Рівень викладення матеріалу навчального посібника дозволяє використовувати його не тільки у навчальному процесі для студентів та викладачів, але й у роботі інженерів, науковців та практичних фахівців, які працюють у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.

Утилизация и уничтожение взрывоопасных предметов: учеб. пособие. Том 3. Организация утилизации и уничтожения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах / А.Н. Смирнов, В.В. Барбашин, И.А. Толкунов.

Утилизация и уничтожение взрывоопасных предметов: учеб. пособие. Том 3. Организация утилизации и уничтожения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах / А.Н. Смирнов, В.В. Барбашин, И.А. Толкунов.

Смирнов О.М., Барбашин В.В., Толкунов І.О. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 3. Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах / О.М. Смирнов, В.В. Барбашин, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 413 с. ISBN 978-617-7474-13-4 ISBN 978-617-7541-86-7 (3 том) У томі 1-му навчального посібника розкрито сутність терміна «вибухонебезпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів у СРСР та Україні, наведено порядок та правила утилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України. Том 2-й навчального посібника присвячено заходам безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації. У томі 3-му навчального посібника детально розкрито організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах. Подано основні положення (правила) щодо організації утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсенал, базах та складах. Пояснюється порядок написання комплекту документів на технологічний процес із розбирання ВНП. Вивчення всіх томів навчального посібника дасть можливість фахівцям ДСНС України на професійному рівні розбиратися в питаннях утилізації ВНП і тим самим контролювати роботу арсеналів баз і складів та давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП.

Кірєєв О.О., Тарасова Г.В., Калугін В.Д, Щербина О.М., Кукуєва В.В.  Загальна та спеціальна хімія: Практикум. Лабораторні роботи. – Х.: 2007.–189 с.

Кірєєв О.О., Тарасова Г.В., Калугін В.Д, Щербина О.М., Кукуєва В.В. Загальна та спеціальна хімія: Практикум. Лабораторні роботи. – Х.: 2007.–189 с.

Практикум написано авторами трьох вищих навчальних закладів України: Університету цивільного захисту України (О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, В.Д. Калугін), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (О.М. Щербина), Черкаського інституту пожежної безпеки (В.В. Кукуєва). В ньому містяться лабораторні роботи з курсу загальної та спеціальної хімії.

 Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлюк А.О. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки: Навчально-методичний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2007. – 190 с.

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Михайлюк А.О. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки: Навчально-методичний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2007. – 190 с.

Ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру значною мірою визначається станом потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), попереднє дослідження небезпеки яких дозволяє виділити об’єкти підвищеної небезпеки. Процедура ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». В даному посібнику надається методика виконання ідентифікації ПНО з наведенням прикладів кількісної оцінки небезпеки об’єктів, а також надаються рекомендації до оформлення результатів ідентифікації, які на практиці дозволять значно прискорити дослідження з виявлення об’єктів підвищеної небезпеки. Навчально-методичний посібник буде корисним як при підготовці фахівців цивільного захисту та техногенної безпеки, так і в їх практичній діяльності.

 Ларін О.М., Мисюра М.І., Кривошей Б.І., Воробйов О.В.    Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 1. Конструкції базових шасі та матеріали, які використовують при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Навчальний посібник. – Х.

Ларін О.М., Мисюра М.І., Кривошей Б.І., Воробйов О.В. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 1. Конструкції базових шасі та матеріали, які використовують при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Навчальний посібник. – Х.

В посібнику розглянуто призначення, основні відомості, принципи дії, конструкції механізмів і систем автомобілів та мотоциклів, що використовуються як базові шасі при виготовленні пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Розглянуті загальні питання надання первинної медичної допомоги постраждалому при дорожньо-транспортних пригодах. Наведено загальні відомості про матеріали, що використовуються у пожежній та аварійно-рятувальній техніці. Для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються у відомчих вищих навчальних закладах за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за спеціальністю "Пожежна безпека".

Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н.  Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики: Практическое пособие. – Х.: УГЗУ, 2007. – 205 с.

Деревянко А.А., Антошкин А.А., Бондаренко С.Н., Дуреев В.А., Мурин М.Н. Применение и эксплуатация приборов пожарной автоматики: Практическое пособие. – Х.: УГЗУ, 2007. – 205 с.

Практическое пособие предназначено для инспекторского состава гарнизонов МЧС Украины, инженерно-технического состава организаций, которые выполняют работы по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты объектов. Кроме того, пособие может быть использовано в учебном процессе при изложении дисциплины "Пожарная и производственная автоматика", может быть полезным адъюнктам и преподавателям учебных заведений. Пособие содержит сведения о наиболее распространенных современных приемно-контрольных приборах пожарной сигнализации. В нем обобщены основные технические характеристики, правила монтажа, обслуживания как отечественных, так и импортных приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации. В таком виде пособие позволит обеспечить обучаемых и работающих первоочередной информацией о средствах пожарной автоматики.

В.Л. Степаненко, М.Г. Сергієнко, О.О. Труш Формування, ведення та використання страхового фонду документації: Навчальний посібник – Харків: УЦЗУ, 2007. – 262 с.

В.Л. Степаненко, М.Г. Сергієнко, О.О. Труш Формування, ведення та використання страхового фонду документації: Навчальний посібник – Харків: УЦЗУ, 2007. – 262 с.

Навчальний посібник призначено для систематизованого викладення дисципліни "Страховий фонд документації", розширення знань щодо питань страхового фонду документації України і являє собою дослідження у цій сфері, що відповідає навчальній програмі. Метою розроблення посібника є надання навчального матеріалу при підготовці до занять суб'єктам державної системи СФД та науково-педагогичним працівникам вищих навчальних закладів МНС України за напрямами їх діяльності щодо формування, ведення, зберігання та використання страхового фонду документації. Навчальний посібник рекомендовано використовувати в навчальному процесі вищих навчальних закладах України при підготовці фахівців системи МНС України, державних службовців, працівників підприємств органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій та усіх тих, хто пов’язаний з формуванням, веденням та використанням страхового фонду документації України.

Шаршанов А.Я., Дзюбик А.Р., Лега А.Л., Сайчук І.В., Юзьків Т.Б.  Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. Практикум. Лабораторні роботи. – Харків: УЦЗУ, 2007. – 250 с. ISBN 978-966-303-143-9

Шаршанов А.Я., Дзюбик А.Р., Лега А.Л., Сайчук І.В., Юзьків Т.Б. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. Практикум. Лабораторні роботи. – Харків: УЦЗУ, 2007. – 250 с. ISBN 978-966-303-143-9

Практикум містить шістнадцять лабораторних робіт з дисципліни "Термодинаміка та теплопередача" для спеціальності «Пожежна безпека». Роботи направлені на експериментальне визначення найбільш важливих теплотехнічних величин: теплоємності рідин і газів, коефіцієнта теплопровідності матеріалів, коефіцієнта теплообміну при вільному та вимушеному русі рідин, ступеня чорноти тіл, коефіцієнта опромінюваності тіл, температурного поля за умов стаціонарної теплопередачі та температурного поля за нестаціонарної теплопровідності. Наведений в основному тексті практикуму матеріал дозволяє повністю підготуватися до лабораторних робіт і успішно виконати їх. Відомості, що містяться у додатках до практикуму, а саме основи теорії експерименту, які дозволяють оцінювати його точність, довідковий матеріал, приклади найбільш складних розрахунків, теоретичні викладки з найбільш складних питань, роблять можливим успішне виконання робіт без звертання за подробицями до інших літературних джерел. Практикум призначено для курсантів, студентів та слухачів денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів пожежно-технічного профілю. Він також може бути корисним ад`юнктам та викладачам цих навчальних закладів.

 Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій: Навчальний посібник. – Харків: УЦЗ України, 2007. – 257 с.

Васильченко О.В. Основи архітектури і архітектурних конструкцій: Навчальний посібник. – Харків: УЦЗ України, 2007. – 257 с.

Наведені загальні відомості про вимоги до будівництва, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення житлових, громадських і промислових будівель. Розглянуті основні відомості про проектування та узгодження будівельних об’єктів; конструктивні елементи будівель та їх застосування для будівництва цивільних, промислових будівель і інженерних споруд; вимоги до будівництва у районах з особливими природними умовами; загальні принципи підсилення конструктивних елементів, забезпечення міцності та довговічності будівель. Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів МНС, які навчаються за напрямом "Пожежна безпека", також може використовуватися студентами будівельних спеціальностей і фахівцями підрозділів цивільного захисту.

 Альбощій О.В., Кулєшов М.М., Калашніков О.О., Рашкевич С.А., Труш О.О. Основи управління в органах і підрозділах МНС України: Навчальний посібник. – Харків, 2007. – 310 с.

Альбощій О.В., Кулєшов М.М., Калашніков О.О., Рашкевич С.А., Труш О.О. Основи управління в органах і підрозділах МНС України: Навчальний посібник. – Харків, 2007. – 310 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління та їх прикладні аспекти щодо органів і підрозділів МНС України. В ньому розкриваються зміст управління, функції, принципи та методи управлінської діяльності, основи прийняття управлінських рішень. Важливе місце відводиться вимогам до особистості керівника служби цивільного захисту та оцінці його діяльності, основам кадрової політики, управління та роботи з персоналом. Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються за спеціальностями „Пожежна безпека” та „Цивільний захист”. Він також може бути корисним для керівного складу органів управління та підрозділів служби цивільного захисту.

 Алімов О.Ф., Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування в екстремальних та кризових умовах: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 122 с.

Алімов О.Ф., Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування в екстремальних та кризових умовах: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 122 с.

У пропонованому навчальному посібнику окремі компоненти практичного навчання поєднуються в ціле на основі єдиної моделі професійної ідентичності. Це дозволяє курсантам (студентам та слухачам) тренуватися одночасно як у площині поведінки, професійних дій, міжособистісних відносин, так і в когнітивній плоскості, основою чого є огляд консультативної психології. Мета даного видання – створення умов для вироблення кожним свого професійного стилю, усвідомлення своїх професійних можливостей, визначення шляхів професійного росту. У практичній частині використовуються різноманітні засоби активного психологічного навчання для рішення триєдиного завдання: розуміння свого професійного «Я», прийняття себе у професії, керування своєю професійною поведінкою та професійним розвитком. У навчальному посібнику використовуються як оригінальні, так і запозичені й модифіковані завдання інших авторів. Книга призначена для курсантів, студентів, слухачів, може стати корисною для викладачів психологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 Сергієнко Н.П., Перелигіна Л.А. Теоретико-методологічні проблеми психології. Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 98 с.

Сергієнко Н.П., Перелигіна Л.А. Теоретико-методологічні проблеми психології. Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 98 с.

В навчальному посібнику розглядаються питання використання системного підходу у психологічних дослідженнях і розвиток загальної теорії психології як цілісної науки. Розглянуто категорії, які у психології особливо інтенсивно розробляються - відбиття, діяльність, спілкування, особистість й на основі яких будується понятійний апарат психології, визначається сфера досліджень, розробляються методи пізнання й рішення практичних задач. Близькими методологічними задачами є уточнення понятійного апарата психологічної науки в цілому, аналіз теоретичних, експериментальних й прикладних методів дослідження, а також систематизація фактичних даних. Основним завданням цього посібника є формування у студентів та курсантів, магістрів та аспірантів уявлень про методологічні і теоретичні проблеми психології, розширення та поглиблення теоретичних знань стосовно особливостей базових категорій.

 Ларін О.М., Чернобай Г.О., Сенчихін Ю.М., Грінченко Є.М., Калиновський А.Я. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 2. Основи проектування пожежно-технічних засобів: Навчальний посібник. – Харків: УЦЗУ, 2008. – 572с.

Ларін О.М., Чернобай Г.О., Сенчихін Ю.М., Грінченко Є.М., Калиновський А.Я. Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. Частина 2. Основи проектування пожежно-технічних засобів: Навчальний посібник. – Харків: УЦЗУ, 2008. – 572с.

В навчальному посібнику викладено основні поняття про технічні системи та їх елементи, розглянуто задачі структурного аналізу і синтезу механізмів, кінематики та динаміки механізмів та машин, основи розрахунку, проектування та технології виготовлення пожежної та аварійної техніки, наведено принципи організації і проведення науково-дослідної й дослідно-конструкторської роботи, методології та методики теоретичних і експериментальних досліджень. Для курсантів, студентів, слухачів та ад’юнктів навчальних закладів МНС України, може бути корисним викладачам та фахівцям відповідної галузі.

 Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П. Безпека життєдіяльності: Практикум. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 121 с.

Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П. Безпека життєдіяльності: Практикум. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 121 с.

Практикум є невід`ємною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу при вивченні нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» при реалізації кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі. Поряд із підручниками та посібником для самостійної роботи студентів цей практикум забезпечує набуття студентами необхідних навичок щодо практичного застосування знань із матеріалу відповідних модулів дисципліни. Практикум містить теоретичні основи тем практичних занять, практичні завдання з прикладами їх вирішення, питання з підготовки до семінарських занять із необхідними коментарями, теми рефератів та методичні вказівки до виконання та оформлення лабораторних робіт. Практикум орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів.

 Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В., Коврегін В.В. Екологія: Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 382 с.

Андронов В.А., Буц Ю.В., Крайнюк О.В., Коврегін В.В. Екологія: Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 382 с.

Навчальний посібник є невід’ємною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з нормативної дисципліни «Екологія» при реалізації кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі. Посібник створено з метою допомоги студентам у продуктивній роботі при самостійному засвоєнні матеріалу з відповідних модулів дисципліни. Видання містить основні теоретичні питання розділів дисципліни у стислому викладенні з прикладами їх застосування у практичній діяльності і тестові завдання для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу. Навчальний посібник.орієнтовано на студентів вищих технічних навчальних закладів, де інженерна екологія вивчається як нормативна дисципліна.

 Кірєєв О.О., Тарасова Г.В., Щербина О.М., Кукуєва В.В. Практикум з хімії. 2-е видання. – Харків: УЦЗУ, 2008. – 200 с.

Кірєєв О.О., Тарасова Г.В., Щербина О.М., Кукуєва В.В. Практикум з хімії. 2-е видання. – Харків: УЦЗУ, 2008. – 200 с.

У виданні стисло викладені основні положення курсу хімії за навчальною програмою для пожежно-технічних закладів. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал. Практикум розрахований на студентів, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів.

 О.А. Петухова, А.М. Чернуха, С.А. Горносталь Спеціальне водопостачання. Практикум/ Укладачі: О.А. Петухова, А.М. Чернуха, С.А. Горносталь – Х.: УЦЗУ, 2008. – 114 с.

О.А. Петухова, А.М. Чернуха, С.А. Горносталь Спеціальне водопостачання. Практикум/ Укладачі: О.А. Петухова, А.М. Чернуха, С.А. Горносталь – Х.: УЦЗУ, 2008. – 114 с.

Практикум зі спеціального водопостачання являє собою збірник задач з навчальної дисципліни „Спеціальне водопостачання” з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом 0928 „Пожежна безпека”. Збірник складається з теоретичних відомостей про основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик розв’язання типових задач, необхідних довідникових даних та списку літератури. Задачі практикуму практично спрямовані та стосуються питань профілактики та ліквідування надзвичайних ситуацій в населених пунктах.

Александров Ю.В., Болотських М.В., Євсюков О.П., Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Перелигіна Л.А., Садковий В.П., Садковий О.В., Сафін О.Д., Тімченко О.В., Христенко В.Є., Шевченко І.О. Основи психологічного забезпечення діяльност

Александров Ю.В., Болотських М.В., Євсюков О.П., Лєбєдєв Д.В., Лєбєдєва С.Ю., Назаров О.О., Оніщенко Н.В., Перелигіна Л.А., Садковий В.П., Садковий О.В., Сафін О.Д., Тімченко О.В., Христенко В.Є., Шевченко І.О. Основи психологічного забезпечення діяльност

У підручнику висвітлюються основні питання організації та проведення психологічного забезпечення діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Підручник призначений для керівників органів та підрозділів служби цивільного захисту України, науково-педагогічних працівників, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів системи МНС.

Пожежна безпека кабельної продукції: Практичний посібник / І.К. Домініч, Р.І. Кравченко, О.В. Кулаков, І.О. Солодовніков, І.О. Харченко. _ Х.:УЦЗУ, 2008. – 216 с.

Пожежна безпека кабельної продукції: Практичний посібник / І.К. Домініч, Р.І. Кравченко, О.В. Кулаков, І.О. Солодовніков, І.О. Харченко. _ Х.:УЦЗУ, 2008. – 216 с.

У практичному посібнику поєднано сучасні наукові та практичні досягнення в галузі забезпечення пожежної безпеки кабельної продукції. Авторським колективом вперше в Україні в одному виданні систематизовано чинні вимоги нормативних документів (технічних регламентів, національних стандартів, державних будівельних норм тощо) до кабельної продукції та ізоляційних матеріалів у складі її конструкції з точки зору пожежної безпеки. Більшість нормативних документів, на які є посилання, розроблено за участю авторів видання. Практичний посібник призначений для працівників МНС України, фахівців ліцензованих видів робіт в межах діяльності за напрямками: проектування установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, систем протидимового захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежне спостереження, вогнезахисна обробка кабельної продукції, оцінка протипожежного стану об'єктів. Практичний посібник може бути корисним для курсантів, студентів, слухачів, що навчаються у вищих навчальних закладах МНС України, та широкого кола фахівців пожежної безпеки.

Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 436 с.

Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник. Для самостійної роботи студентів. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 436 с.

Навчальний посібник є невід’ємною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з нормативної дисципліни “Охорона праці”, враховуючи кредитно-модульну систему навчання у вищому навчальному закладі. Він забезпечує продуктивну роботу студентів із самостійного засвоєння матеріалу відповідних модулів дисципліни. Навчальний посібник містить основні теоретичні питання з розділів дисципліни у стислому викладенні з прикладами їх застосування у практичній діяльності і тестові завдання для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу. Видання орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів.

Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Курс вищої математики у середовищі Maple: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2009. – 412 с.

Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Курс вищої математики у середовищі Maple: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2009. – 412 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Вища математика» і орієнтований на використання середовища підтримки професійної математичної діяльності Maple. Провідна ідея навчального посібника полягає у поєднанні навчальної діяльності студентів із дослідницькою, що надає їм можливість усвідомити сутність ключових понять вищої математики, а також набути власного досвіду застосування сучасних технологій математичного моделювання для розв’язання практично значущих задач. Для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Ушакова І.М. Геронтопсихологія: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 173 с.

Ушакова І.М. Геронтопсихологія: Навчальний посібник. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 173 с.

Дане видання містить аналіз закономірностей онтогенезу психіки, психічних особливостей людини на пізніх вікових етапах розвитку та специфіки психологічної роботи з людьми, які переживають пізню дорослість. У навчальному посібнику розглянуто, спираючись на теоретичні концепції провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, загальні положення геронтопсихології, історію її розвитку та місце у структурі геронтології, основні проблеми когнітивного, емоційного та особистісного розвитку у пізньому віці, проблеми здоров'я та танатології у старості, а також питання психологічної допомоги людям похилого віку. Навчальний посібник допоможе зорієнтуватись у широкому колі психологічної літератури, розширить інформаційне поле читача, допоможе глибше зрозуміти закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі, потенціальні можливості людини в період від її виходу на пенсію і до глибокої старості. Рекомендовано для студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами геронтопсихології.

Альбощій О.В., Болотських М.В., Кулєшов М.М., Калашніков О.О., Попов В.М., Рашкевич С.А., Рогозін А.С., Садковий В.П., Труш О.О., Шайхлісламов З.Р. Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навчальний посібник. / За ред. канд. психол. наук, д

Альбощій О.В., Болотських М.В., Кулєшов М.М., Калашніков О.О., Попов В.М., Рашкевич С.А., Рогозін А.С., Садковий В.П., Труш О.О., Шайхлісламов З.Р. Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навчальний посібник. / За ред. канд. психол. наук, д

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи управління та їх прикладні аспекти щодо органів і підрозділів МНС України. В ньому розкриваються зміст управління, функції, принципи та методи управлінської діяльності, основи прийняття управлінських рішень, основи прогнозування та моделювання в діяльності органів управління МНС. Важливе місце відводиться вимогам до особистості керівника служби цивільного захисту та оцінці його діяльності, основам кадрової політики, управлінню роботою з персоналом. Навчальний посібник призначений для курсантів та студентів, які навчаються за напрямом „Цивільний захист”. Він також може бути корисним для керівного складу органів управління та підрозділів служби цивільного захисту.

Аналітичні розрахунки для обґрунтування оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів: Практикум. / В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін, Л.В. Ушаков, О.В. Бабенко. – Х.: НУЦЗУ, ХНАДУ, 2010. – 236 с.

Аналітичні розрахунки для обґрунтування оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів: Практикум. / В.В. Сировий, Ю.М. Сенчихін, Л.В. Ушаков, О.В. Бабенко. – Х.: НУЦЗУ, ХНАДУ, 2010. – 236 с.

У практикумі викладено методики розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж у різноманітних умовах, наведено приклади розв’язання пожежно-тактичних задач, подано задачі для самостійного розв’язання та ігрові ситуації для проведення ділових ігор із пожежної тактики. Для курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів МНС України, практичних працівників пожежно-рятувальних підрозділів служби цивільного захисту МНС України; також практикум може бути корисним викладачам вищих навчальних закладів МНС України.

Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. ? Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2010. ? 383 с. ISBN 978-966-1664-72-1

Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. ? Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2010. ? 383 с. ISBN 978-966-1664-72-1

У навчальному посібнику розглядаються основні поняття та висвітлюються загальні проблеми сучасної кризової психології. Обговорюється широке коло питань особливостей організації діяльності кризових психологів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; наводяться загальні підходи надання невідкладної психологічної допомоги людям, що опинились в осередку лиха; висвітлюються основні методи, які використовують фахівці МНС при роботі з різними категоріями постраждалого населення. Навчальний посібник містить в собі систематизовані практичні рекомендації, розроблені на власному досвіді психологів МНС, які брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня. Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів та ад’юнктів соціально-психоло-гічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Екстремальна та кризова психологія: Термінологічний словник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: ХНАДУ, НУЦЗУ, 2010. ? 291 с.

Екстремальна та кризова психологія: Термінологічний словник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. – Х.: ХНАДУ, НУЦЗУ, 2010. ? 291 с.

Словник є першим у вітчизняній літературі найбільш повним систематизованим науково-довідковим виданням, що містить розміщений в алфавітному порядку зведення психологічних термінів, які застосовуються в сучасній науковій і навчальній літературі з екстремальної та кризової психології, а також їх короткі наукові визначення. Включає ряд граничних термінів із суміжних дисциплін. Призначений для практичних психологів МНС, науковців, викладачів, курсантів та студентів, які навчаються в Національному університеті цивільного захисту України за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія». Крім того, даний термінологічний словник буде корисним для працівників редакційно-видавничої діяльності закладів вищої освіти МНС України.

Кулаков О.В., Росоха В.О. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Підручник. Харків, 2010. – 569 с. ISBN 978-966-1664-95-0

Кулаков О.В., Росоха В.О. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Підручник. Харків, 2010. – 569 с. ISBN 978-966-1664-95-0

Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом 6.170203 "Пожежна безпека". У підручнику викладено основні положення електротехніки, що необхідні для якісного аналізу пожежної небезпеки електричних мереж та електротехнічних виробів, докладно розглянуто причини пожеж від та в електроустановках, напрями та методи запобігання пожежам й дослідження пожеж. Підручник призначено для курсантів, студентів, слухачів, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом "Пожежна безпека". Також може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються профілактикою пожеж в електроустановках.

Садковий В.П., Кулєшов М.М., Попов В.М. Керівник служби цивільного захисту: Практичний посібник / В.П. Садковий, М.М. Кулєшов, В.М. Попов. ? Х.: НУЦЗУ, 2010. – 90 с.

Садковий В.П., Кулєшов М.М., Попов В.М. Керівник служби цивільного захисту: Практичний посібник / В.П. Садковий, М.М. Кулєшов, В.М. Попов. ? Х.: НУЦЗУ, 2010. – 90 с.

Рекомендовано вченою радою Національного університету цивільного захисту України як практичний посібник для слухачів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Цивільний захист», «Пожежна безпека» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» з підготовки керівних кадрів МНС України.У практичному посібнику, спираючись на необхідність удосконалення організації управління, викладені підходи до формування якісного складу керівних кадрів органів і підрозділів МНС України як носіїв і реалізаторів функцій управління, вимоги до особистості керівника, де особлива увага приділяється професійним та морально-психологічним якостям, наведений порядок формування кадрового резерву та модель професійного розвитку керівника на усіх стадіях його службової діяльності. Крім того, зроблена спроба об’єднання деяких методів і технологій оцінки якості претендентів на керівні посади, а також оцінки діяльності керівників на стадії виконання ними управлінських функцій. Практичний посібник призначений для слухачів магістратури управління. Він може бути корисним для керівного складу органів управління і підрозділів МНС України, а також для робітників служб по роботі з персоналом.

Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (372 с.).

Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (372 с.).

Надано відомості щодо технічного обслуговування та утримання будівель і споруд, факторів, що впливають на їх довговічність. Розглянуто питання технічної експлуатації будівельних конструкцій, способів їх відновлення та посилення, особливостей експлуатації будівель в умовах надзвичайних ситуацій (при сейсмічних, корозійних, біологічних, радіаційних впливах, зволоженні та підтопленні). Розглянуто організацію та способи обстежень будівель, методи контролю стану будівельних конструкцій та санітарно-гігієнічних параметрів приміщень. Навчальний посібник призначено для курсантів і студентів, які навчаються за напрямами "Охорона праці" та "Цивільний захист", а також може використовуватися студентами будівельних спеціальностей і фахівцями з охорони праці та цивільного захисту.

Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки. Навчальний посібник. О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса, П.А. Білим, О.О.Тесленко. (249 с).

Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки. Навчальний посібник. О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса, П.А. Білим, О.О.Тесленко. (249 с).

У навчальному посібнику розкриваються питання пожежовибухобезпеки об’єктів нафтогазовидобувної, нафтогазопереробної, хімічної та енергетичної галузей, пожежі та вибухи на яких досягають іноді масштабів катастроф. Із метою оцінки рівня пожежовибухонебезпеки цих об’єктів викладено основи технології даних виробництв. На підставі аналізу причин аварій і аварійних ситуацій на цих об’єктах визначено вимоги до запобігання пожежам і вибухам на техногенно-небезпечних об’єктах. Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямами, що входять до галузі знань 1702 "Цивільна безпека" .

Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник. А.С. Пушкаренко, О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (176 с.).

Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник. А.С. Пушкаренко, О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (176 с.).

Даний навчальний посібник призначено для курсантів, студентів та слухачів, які проходять навчання за напрямом Пожежна безпека, а також для слухачів категорій спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення. В ньому наведено класифікацію будівельних матеріалів та конструкцій за пожежною небезпекою, викладено теоретичні основи вогнезахисту будівельних матеріалів та конструкцій. Розглянуто способи зниження пожежної небезпеки для конструкцій із залізобетону, сталі і деревини, а також для матеріалів на полімерній основі. Надано вимоги до методів випробування, ліцензування, якості виконання вогнезахисту та безпеки праці при проведенні відповідних робіт.

Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України: Монографія. / С.Ю. Лєбєдєва, Н.В. Оніщенко, Є.М. Рядинська, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є. Христенко. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 170 с.

Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України: Монографія. / С.Ю. Лєбєдєва, Н.В. Оніщенко, Є.М. Рядинська, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є. Христенко. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 170 с.

У монографії проведено професіографічний опис діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України. Для керівного складу Мінвуглепрому України, керівників підрозділів ДВГРС України, психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів та ад’юнктів соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Калугин В.Д., Кустов М.В. Калугін В.Д., Кустов М.В. Вогнегасні емульсії: теорія, сполуки, використання: монографія / В.Д. Калугін, М.В. Кустов - Х.: НУЦЗУ, 2011. - 178 с.

Калугин В.Д., Кустов М.В. Калугін В.Д., Кустов М.В. Вогнегасні емульсії: теорія, сполуки, використання: монографія / В.Д. Калугін, М.В. Кустов - Х.: НУЦЗУ, 2011. - 178 с.

У монографії на основі нових даних експериментальних досліджень установлено зв'язок фізико-хімічних параметрів рідких (дійсних і гетерогенних) вогнегасних систем з їх вогнегасною ефективністю в умовах, максимально наближених до умов пожежі. Фізико-хімічні характеристики дійсних розчинів і низькоконцентрованих емульсій забезпечені за рахунок введення в них добавок різної хімічної природи (ПАР, ВМС, електролітів). Розроблено фізичну й математичну моделі залежності вогнегасної ефективності емульсії в залежності від її хімічного складу, математичну модель процесу розриву макрокраплі вогнегасної емульсії у високотемпературному газовому потоці, за допомогою якої оптимизована дисперсність емульсії для забезпечення максимальної ефективності гасіння, і розраховано час розпаду краплі емульсії, що задовільно збігається з експериментально знайденими значеннями. На основі комплексних досліджень установлено склад емульсії на основі води, що в 3-4 рази ефективніше за чисту воду. Запропоновано кавітаційний метод приготування вогнегасних емульсій, що дозволяє забезпечити виробництво емульсії за необхідних дисперсності і стабільності. Рекомендовано для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів напрямів "Пожежна безпека", "Цивільний захист", "Охорона праці", "Безпека життєдіяльності", а також науково-практичних працівників і фахівців вказаних напрямів.

Барбашин В.В. Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник / В.В. Барбашин, О.О Назаров, В.В. Рютін, І.О. Толкунов; за ред. В.П. Садкового. – Х: НУЦЗУ, 2011. – 333 с. ISBN 978-617-619-002-8

Барбашин В.В. Основи організації піротехнічних робіт: Навчальний посібник / В.В. Барбашин, О.О Назаров, В.В. Рютін, І.О. Толкунов; за ред. В.П. Садкового. – Х: НУЦЗУ, 2011. – 333 с. ISBN 978-617-619-002-8

У навчальному посібнику, адаптованому під сучасну нормативно-правову базу в галузі організації і проведенні підривних робіт, систематизовано і розглянуто питання щодо безпечної організації піротехнічних робіт; теорії вибуху; класифікації вибухових речовин; способів і засобів проведення підривних робіт. Надано практичні рекомендації щодо розрахунку зарядів для підривання конструкцій і матеріалів, вибухонебезпечних предметів військового призначення; застосування засобів розвідки, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів; організації робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, а також для виконання деяких аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт вибуховим способом: виконання робіт по ґрунту, аварійних робіт з руйнування конструкцій і матеріалів тощо. Навчальний посібник призначено для курсантів і студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Цивільний захист», науково-педагогічних працівників та для особового складу піротехнічних груп оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, а також буде корисним для підрозділів вибухо-технічної служби МВС України.

Безуглов О.Є. Пожежно-рятувальна підготовка: навч. посіб. / О.Є. Безуглов, І.А. Горпинич, Д.В. Олійник, О.М. Семків, В.В Сипавін. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 228 с. ISBN 978-617-619-018-9

Безуглов О.Є. Пожежно-рятувальна підготовка: навч. посіб. / О.Є. Безуглов, І.А. Горпинич, Д.В. Олійник, О.М. Семків, В.В Сипавін. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 228 с. ISBN 978-617-619-018-9

У навчальному посібнику системно викладено порядок виконання основних видів робіт, які виконують пожежні-рятувальники в процесі своєї професійної діяльності. У навчальному посібнику велику увагу приділено інструкторсько-методичній підготовці начальницького складу МНС. Один із розділів присвячено методиці проведення змагань з пожежно-прикладного спорту. Для курсантів, студентів, слухачів навчальних закладів, начальницького складу практичних підрозділів МНС.

Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: Монографія. / О.А. Олійников, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є. Христенко. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 151 с.

Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: Монографія. / О.А. Олійников, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є. Христенко. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 151 с.

Монографію присвячено дослідженню особливостей функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в ситуаціях реальної екзистенціальної загрози. Розкриті питання взаємозв’язку індивідуально-типологічних та індивідуально-психологічних характеристик особистості рятувальника з механізмами психологічного захисту, побудовано алгоритм роботи психологічного захисту у фахівців МНС в умовах екзистенціальної загрози, запропоновано засоби психологічної підтримки для оптимізації функціонування захисту в умовах надзвичайної ситуації. Для психологів МНС, курсантів та студентів, які навчаються за спеціалізацією «Екстремальна та кризова психологія», магістрів соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України.

Тарахно О.В. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина I. / О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелєва, В.В. Коврегін ─ Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2010. – 309 с.

Тарахно О.В. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина I. / О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелєва, В.В. Коврегін ─ Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2010. – 309 с.

У навчальному виданні стисло викладено основні положення курсу «Теорія розвитку та припинення горіння» за навчальною програмою для пожежно-технічних закладів. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал. У першій частині практикуму розглянуто загальну характеристику процесу горіння та закономірності і параметри процесу виникнення горіння. Навчальне видання призначено для підготовки бакалаврів та спеціалістів, що навчаються у галузі знань "Цивільна безпека" за напрямами “Цивільний захист”, “Охорона праці”, “Пожежна безпека”.

Тарахно О.В. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина II. / О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелєва, В.В. Коврегін ─ Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2010. – 513 с.

Тарахно О.В. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. Частина II. / О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, А.І. Шепелєва, В.В. Коврегін ─ Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2010. – 513 с.

У навчальному виданні стисло викладено основні положення курсу «Теорія розвитку та припинення горіння» за навчальною програмою для пожежно-технічних закладів. Надано методичні поради, алгоритми і приклади розв’язання типових задач. Наведено умови задач для практичних і контрольних робіт, питання для самоконтролю та довідковий матеріал. У другій частині практикуму розглянуто методики розрахунку параметрів пожежної небезпеки речовин та матеріалів, розвитку пожеж різних класів, прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, пов'я заних з вибухом газопаровітряних хмар, а також розрахунок параметрів пожежогасіння вогнегасними речовинами. Навчальне видання призначено для підготовки бакалаврів та спеціалістів, що навчаються у галузі знань "Цивільна безпека" за напрямами “Цивільний захист”, “Охорона праці”, “Пожежна безпека”.

Андронов В.А. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек: навч. посіб. / В.А. Андронов , А.С. Рогозін , О.М. Соболь , В.В. Тютюник , Р.І. Шевченко. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 264 с.

Андронов В.А. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек: навч. посіб. / В.А. Андронов , А.С. Рогозін , О.М. Соболь , В.В. Тютюник , Р.І. Шевченко. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 264 с.

У навчальному посібнику розглянуто природні та техногенні загрози, що притаманні Україні, теоретичні основи визначення небезпечних факторів і наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Велику увагу приділено концепції системи інтегральної безпеки та методам прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Навчальний посібник призначений для курсантів та студентів, які навчаються за спеціальністю „Цивільний захист”. Він також може бути корисним для керівного складу органів управління та підрозділів служби цивільного захисту.

Квітковський Ю.В. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: практикум. / Ю.В. Квітковський, М.М. Удянський, О.В. Миргород, Ю.В. Луценко, А.І. Морозов. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 158 с.

Квітковський Ю.В. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: практикум. / Ю.В. Квітковський, М.М. Удянський, О.В. Миргород, Ю.В. Луценко, А.І. Морозов. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 158 с.

У даному практикумі викладено матеріал з розрахунку будівельних конструкцій, що працюють під навантаженням як у звичайних умовах експлуатації, так і в умовах впливу різноманітних факторів надзвичайних ситуацій. Подано методики та приклади розрахунку будівельних конструкцій, збирання навантажень, що діють на конструкції. Подано методики і приклади розрахунку межі вогнестійкості будівельних конструкцій за першим та третім граничними станами, а також методики та приклади визначення засобів посилення пошкоджених конструкцій.

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві: Курс лекцій. Для курсантів та студентів, що навчаються у галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом 6.170202 “Охорона праці”/ Укладач А.І.Морозов ─ НУЦЗУ

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві: Курс лекцій. Для курсантів та студентів, що навчаються у галузі знань 1702 "Цивільна безпека" за напрямом 6.170202 “Охорона праці”/ Укладач А.І.Морозов ─ НУЦЗУ

Курс лекцій містить матеріал стосовно організації заходів усунення причин виробничого травматизму і професійних захворювань; забезпечення контролю за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці, ведення обліку нещасних випадків на підприємстві та профзахворювань на об’єкті, здійснення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві в Україні; основних форм, методів роботи та напрямків діяльності держави щодо соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві. До кожної теми наведено питання до практичного заняття, список літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів та обговорень. Курс лекцій призначено для курсантів та студентів, що навчаються у галузі знань 1702 Цивільна безпека за напрямом 6.170202 Охорона праці.

Носенко В.М. Вступ до спеціальності “Психологія”: Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 84 с.

Носенко В.М. Вступ до спеціальності “Психологія”: Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 84 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту для бакалаврів. Викладено поняття професії та професійного самовизначення психолога, основи теоретичної, прикладної та практичної психології, основні напрямки та структуру сучасної психології, передумови становлення професійної психології, напрямки, сфери діяльності та проблеми особистісного і професійного розвитку психолога-практика, етичні принципи роботи психолога. Надано практичні рекомендації щодо самоорганізації навчально-професійної діяльності студентів та курсантів. Для курсантів та студентів, слухачів заочної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” з напряму “Психологія” на базі повної загальної середньої освіти.

Каріков С.А. Філософія. Розділи: Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури: навч. посіб. / С.А. Каріков. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 128 с.

Каріков С.А. Філософія. Розділи: Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури: навч. посіб. / С.А. Каріков. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 128 с.

Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам філософської антропології (концепції людини, її походження, сенсу людського життя, свободи), соціальної філософії (суспільні відносини, структура суспільства, особистість, цивілізація та прогрес, глобальні проблеми людства), філософії культури (феномени релігії, моралі, мистецтва). Навчальне видання відображає сучасний стан філософської думки в Україні та за її межами. Навчальний посібник містить весь матеріал лекційного курсу та семінарських занять за розділами «Філософська антропологія», «Соціальна філософія», «Філософія культури» з дисципліни «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)». Його розраховано на студентів, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів.

Колоколов В.О., Краснокутський М.І., Семків О.М. Лижна підготовка: Навчально-методичний посібник./ В.О. Колоколов, М.І. Краснокутський, О.М. Семків. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 162 с.

Колоколов В.О., Краснокутський М.І., Семків О.М. Лижна підготовка: Навчально-методичний посібник./ В.О. Колоколов, М.І. Краснокутський, О.М. Семків. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 162 с.

У навчально-методичному посібнику викладено основи організації та методики лижної підготовки, порядок проведення та зміст усіх видів занять з навчально-виховної та спортивної роботи, а також наведено правила змагань та суддівства у лижному спорті. Наданий навчально-методичний посібник розроблено авторами зі знанням методологічних та практичних основ фізичної культури та спорту. Матеріал викладено доступною мовою без важких термінологічних пояснень. Автори при створенні навчально-методичного посібника досягли основної мети: надати викладачам фізичної підготовки вищих навчальних закладів та всім працівникам, які проводять заняття з фізичної підготовки, методику проведення занять та змагань щодо лижної підготовки. Розраховано для викладачів фізичної підготовки вищих навчальних закладів та працівників, які проводять заняття з фізичної підготовки.

Носенко В.М. Психологія здоров’я. Психологічна робота по збереженню пси-хічного здоров’я працівників МНС: навч. посібн. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 218 с.

Носенко В.М. Психологія здоров’я. Психологічна робота по збереженню пси-хічного здоров’я працівників МНС: навч. посібн. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 218 с.

Навчальний посібник підготовлений у контексті нової психологічної дисципліни – психології здоров'я, яка вивчає психологічні причини цього складного та дуже важливого феномена. Навчальний посібник може бути використаний як для лекційних, так і для семінарських та практичних занять з курсів Психологія здоровята Психологічна робота по збереженню психічного здоровя працівників МНС України. Поняття здоровя розглядається як системний феномен. Викладені основні проблеми і поняття психології здоровя: фізичне, психологічне і соціальне здоровя, відношення до здоровя та здоровий спосіб життя, психічна стійкість та фактори ризику, вплив стресу на здоровя та управління стресом, професійне здоровя та працездатність як його критерій, характеристика екстремальних умов діяльності, професійне вигоряння, сексуальне здоров’я та інше. Надані конкретні методичні, інформаційні матеріали, практичні рекомендації щодо психологічного забезпечення збереження та розвитку інтегрального здоров’я особистості, зокрема персоналу системи МНС. Для курсантів та студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст з напряму Психологія на базі повної загальної середньої освіти.

Агапова І.С., Сознік О.П. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. пос. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2011. – 297с.

Агапова І.С., Сознік О.П. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. пос. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2011. – 297с.

Навчальний посібник містить теоретичні відомості з теорії ймовірностей і математичної статистики, що відповідають робочій програмі з «Теорії ймовірностей і математичної статистики» для спеціальностей «Пожежна безпека» і «Цивільний захист». Подаються приклади розв’язання задач ыз основних розділів даної дисципліни, яка викладається курсантам і студентам Національного університету цивільного захисту України вказаних спеціальностей. Видання може використовуватися студентами інших спеціальностей.

Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів: навч. посіб. / О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов, О.О. Назаров, В.М. Попов. Х.: НУЦЗУ, 2012. 436 с.

Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів: навч. посіб. / О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов, О.О. Назаров, В.М. Попов. Х.: НУЦЗУ, 2012. 436 с.

У навчальному посібнику узагальнено існуючі матеріали з організації служби і підготовки в пожежно-рятувальному підрозділі, а саме: організації газодимозахисної служби, експлуатації пожежних рукавів, експлуатації технічних засобів, пожежного обладнання і пожежно-технічного та рятувального оснащення, організації ОЗ і професійної підготовки особового складу, а також діловодства в підрозділах. Для курсантів, студентів, слухачів навчальних закладів, начальницького складу практичних працівників МНС.

Аветісян В.Г., Сенчихін Ю.М., Ораєвський Д.В. Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. / В.Г. Аветісян, Ю.М. Сенчихін, Д.В. Ораєвський – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 108 с.

Аветісян В.Г., Сенчихін Ю.М., Ораєвський Д.В. Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. / В.Г. Аветісян, Ю.М. Сенчихін, Д.В. Ораєвський – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 108 с.

Надається матеріал про організацію безпеки польотів авіаційного транспорту. Викладено характеристику та можливі аварійні ситуації при експлуатації повітряних суден. Розглянуто організацію аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних подіях на повітряних суднах під час аварійних посадок, пожеж як на території аеропорту, так і за його межами. Висвітлено порядок здійснення пошукових і аварійно-рятувальних робіт та систему реагування органів управління з ліквідації аварійних ситуацій на авіаційному транспорті.

Первинна підготовка пожежного-рятувальника: навч. посіб. / О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – 455 с.

Первинна підготовка пожежного-рятувальника: навч. посіб. / О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – 455 с.

В даному навчальному посібнику узагальнено основні керівні документи, які визначають діяльність підрозділів оперативно-рятувальної служби з питань організації служби та реагування на НС. Розглянуто пожежне обладнання та пожежно-технічне оснащення, яке виготовляється в Україні та за кордоном. Наведено порядок технічного обслуговування пожежно-технічного оснащення. Визначено класифікацію надзвичайних ситуацій. Розглянуто основи виживання на місцевості при проведенні пошуково-рятувальних робіт. Навчальний посібник призначений для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів ДСНС України, а також інженерно-технічного персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який проводить заняття з особовим складом з професійної підготовки

Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 380 с.

Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 380 с.

Шаршанов А.Я., Рябова І.Б. Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці: навч. посіб. / А.Я. Шаршанов, І.Б. Рябова. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2013. ‒ 380 с.

Шаршанов А.Я., Рябова І.Б. Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці: навч. посіб. / А.Я. Шаршанов, І.Б. Рябова. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2013. ‒ 380 с.

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: підручник / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, Г.О. Мозговий. - Х.: НУЦЗУ, 2014. – 377 с.

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: підручник / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, Г.О. Мозговий. - Х.: НУЦЗУ, 2014. – 377 с.

У даному підручнику викладена загальна методика виявлення умов і причин виникнення та розвитку пожеж і вибухів у технологічних процесах і апаратах та основні напрямки їх протипожежного захисту. Підручник призначений для курсантів, студентів, слухачів, що навчаються у вищих навчальних закладах пожежно-технічного профілю. Також може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються профілактикою пожеж на виробництві.

Геронтопсихологія: підручник / І.М. Ушакова. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 236 с.

Геронтопсихологія: підручник / І.М. Ушакова. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 236 с.

Дане навчальне видання містить аналіз закономірностей онтогенезу психіки, психічних особливостей людини на пізніх вікових етапах розвитку та специфіки психологічної роботи з людьми, які переживають пізню дорослість. У підручнику розглянуто, спираючись на теоретичні концепції провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, загальні положення геронтопсихології, історію її розвитку та місце у структурі геронтології, основні проблеми когнітивного, емоційного та особистісного розвитку у пізньому віці, проблеми здоров'я і танатологію у старості, покращення якості життя у пізні вікові періоди, а також питання психологічної допомоги людям похилого віку. Для студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами геронтопсихології.

Кучеренко О.Ф. Німецька мова для галузі знань “Цивільна безпека”: навч.посіб./ Укладач О.Ф. Кучеренко за заг. ред. І.Є. Богданової. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 435 с.

Кучеренко О.Ф. Німецька мова для галузі знань “Цивільна безпека”: навч.посіб./ Укладач О.Ф. Кучеренко за заг. ред. І.Є. Богданової. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 435 с.

Презентований навчальний посібник створено відповідно до програми навчальної нормативної дисципліни «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для галузі знань “Цивільна безпека”. Навчальний посібник призначений для курсантів і студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” для закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, що ставлять за мету оволодіти грунтовним рівнем знань з німецької мови у галузі знань “Цивільна безпека”.

Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська Друкарня" 2015. − 106 с.

Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська Друкарня" 2015. − 106 с.

Практикум є збірником задач з навчальної дисципліни «Спеціальне водопостачання» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Пожежна безпека». Практикум складається з теоретичних відомостей про основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик розв’язання типових задач, необхідних довідкових даних, переліку літератури та предметного покажчика. Задачі практикуму практично спрямовані та стосуються питань профілактики та гасіння пожеж у населених пунктах та на виробничих об’єктах.

Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 3: посібник /Укладачі: О.А. Дерев‘янко, В.В. Христич, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін, О.А. Антошкін. – Х.: НУЦЗУ, 2014 – 282 с.

Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 3: посібник /Укладачі: О.А. Дерев‘янко, В.В. Христич, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін, О.А. Антошкін. – Х.: НУЦЗУ, 2014 – 282 с.

У цьому посібнику наведено вимоги нормативних документів із проектування, монтажу та технічної експлуатації систем автоматичного протипожежного захисту. Видання може бути корисне курсантам та студентам навчальних закладів ДСНС України, співробітникам установ, що займаються проектуванням, монтажем та технічним обслуговуванням систем автоматичного протипожежного захисту.

Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Укладачі: Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 317 с. ISBN

Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Укладачі: Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 317 с. ISBN

Навчальний посібник містить у собі матеріали для вивчення теоретичних та практичних підходів до психологічного тренінгу, які існують у сучасній світовій психології, а також набір рекомендацій та вправ щодо керування тренінговою роботою. У навчальному посібнику представлено теоретичний аналіз форм та методів психокорекційної роботи, що має практичне значення для проведення тренінгів, з урахуванням конкретних умов та вимог групової ситуації. Ретельно розглянуто процедуру та організацію побудови психологічного тренінгу, засоби контролю групи, структуру тренінгових планів, вимоги до особистості тренера.

Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировой, Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 213 с. ISBN 978-966-2400-21-4

Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировой, Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 213 с. ISBN 978-966-2400-21-4

У навчальному посібнику викладено теоретичні та організаційні основи тактики гасіння пожеж, параметри гасіння, прийоми і способи локалізації та ліквідації пожеж, тактичні можливості пожежно-рятувальних підрозділів. Розглянуто організацію, види та особливості оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів на пожежах. Висвітлено порядок організації гасіння пожеж, системи управління (керівництва) силами та засобами, обов’язки посадових осіб з керівництва гасінням пожежі. Представлено методику і послідовність розрахунку сил та засобів для гасіння пожеж та ін. Навчальний посібник розраховано на підготовку курсантів, студентів і слухачів навчальних закладів ДСНС України освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Пожежна безпека».

Спеціальне водопостачання: підручник / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2013 − 248 с. ISBN 978-966-303-461-4

Спеціальне водопостачання: підручник / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2013 − 248 с. ISBN 978-966-303-461-4

Підручник зі спеціального водопостачання являє собою навчальне видання з навчальної дисципліни „Спеціальне водопостачання” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом „Пожежна безпека”. Підручник містить систематизоване викладення навчальної дисципліни «Спеціальне водопостачання» та відповідає програмі дисципліни.

Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, О.В. Миргород, О.А. Стельмах. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 485 с.

Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, О.В. Миргород, О.А. Стельмах. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 485 с.

У навчальному посібнику розглянуто особливості поведінки будівельних конструкцій при впливі пожежі, вибухів та сейсмічних коливань. Надано відомості щодо теоретичних основ розрахунку будівельних конструкцій в нормальних умовах та під час дії уражальних чинників надзвичайних ситуацій. Наведено методи та приклади розрахунку будівельних конструкцій з різних матеріалів під навантаженням в нормальних умовах та при впливі пожежі, вибухів і сейсмічних коливань.

Діяльність Міжнародної організації праці: навч. посіб. / Ю.Д. Древаль, С.В. Бєлан, О.М. Бухман, О.П. Шароватова, А.І. Морозов; за заг. ред. проф. Ю.Д. Древаля. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 184 с.

Діяльність Міжнародної організації праці: навч. посіб. / Ю.Д. Древаль, С.В. Бєлан, О.М. Бухман, О.П. Шароватова, А.І. Морозов; за заг. ред. проф. Ю.Д. Древаля. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 184 с.

Навчальний посібник є складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу при вивченні дисципліни «Діяльність Міжнародної організації праці». Зміст видання, відповідаючи навчальній програмі дисципліни, розкриває теоретичні та практичні засади діяльності Міжнародної організації праці – від особливостей її створення та становлення, повноважень та структури до основних нормативних позицій щодо врегулювання різних питань у сфері соціально-трудових відносин. У навчальному посібнику висвітлені питання, орієнтовані на досягнення відповідного сучасним вимогам рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Охорона праці (в галузі цивільного захисту)» з урахуванням нових концепцій щодо координації питань безпеки праці та подолання безробіття на локальному, регіональному і глобальному рівнях. Навчальний посібник орієнтовано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців з питань охорони праці.

Вамболь, С.О. В 16 Технічна механіка рідини і газу: підручник / С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко. O. Х. : НУЦЗУ, 2016. 300 с.

Вамболь, С.О. В 16 Технічна механіка рідини і газу: підручник / С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко. O. Х. : НУЦЗУ, 2016. 300 с.

У підручнику послідовно розглянуто основні питання технічної механіки рідини і газу: фізичні властивості рідини, гідростатика, гідродинаміка, гідравлічні опори, втрати напору під час руху рідини, прості та складні трубопроводи, неусталений рух рідини, витікання рідини через отвори та насадки, спорожнення резервуарів, вертикальні та нахилені струмені. Викладено питання технічної механіки рідини і газу з використанням спрощеного підходу та векторного аналізу. Окремі питання розкриваються за допомогою теорії похибок для з’ясування їх впливу на точність отриманого результату, насамперед, при розрахунках пожежних струменів. До підручника включено задачі для практичних занять із наведенням докладного розв’язання.

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, В.М. Сирих. Х.: НУЦЗУ, 2016. – 198 с. ISBN

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М. Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, В.М. Сирих. Х.: НУЦЗУ, 2016. – 198 с. ISBN

Практикум являє собою збірник задач з дисциплін «Пожежна профілактика технологічних процесів», «Пожежна безпека технологічних процесів» для підготовки здобувачів бакалаврського ступеня вищої освіти у галузі знань «Цивільна безпека» за спеціальністю „Пожежна безпека”. Практикум містить 6 розділів, які присвячені теоретичним основам пожежної профілактики технологічних процесів і апаратів, кожний з яких представлений теоретичною частиною, методиками розв’язання типових задач, контрольними завданнями та необхідними довідковими матеріалами для їх виконання. Практикум може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються профілактикою пожеж на виробництві.

Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 1. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів / В.В. Барбашин, О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 570 с.

Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 1. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів / В.В. Барбашин, О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 570 с.

У 1-му томі навчального посібника розкривається поняття терміна «вибухонебезпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів у СРСР і Україні, наведено порядок та правила щодо утилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України. У 2-му томі навчального посібника буде розкрито заходи безпеки під час поводження з ракетами і боєприпасами у процесі проведення робіт з утилізації. У 3-му томі навчального посібника буде розкрито організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах.

Чуб І.А., Луценко Ю.В., Яровий Є.А., Уваров Ю.В. Пожежна профілактика в населених пунктах: практикум / І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2017. – 84 с.

Чуб І.А., Луценко Ю.В., Яровий Є.А., Уваров Ю.В. Пожежна профілактика в населених пунктах: практикум / І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2017. – 84 с.

Задачі, які включені до практикуму, спрямовані на вирішення питань профілактики пожеж у населених пунктах та, частково, на виробничих об’єктах. Структурно задачі об’єднані у шість навчальних тем: розрахунок необхідного часу евакуації людей з будівель при пожежі, розрахунок фактичного часу евакуації, розрахунок площі легкоскидних конструкцій (ЛСК), розрахунок параметрів системи природного димовидалення, розрахунок параметрів системи механічного (штучного) димовидалення, розрахунок розмірів протипожежних розривів між будівлями та спорудами. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь магістра, за напрямом «Пожежна безпека», та може бути корисним для працівників ДСНС України.

Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Савченко О.В. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: навч. посіб. / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 183 с. ISBN 978-617-7474-83-7

Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Савченко О.В. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: навч. посіб. / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 183 с. ISBN 978-617-7474-83-7

Навчальний посібник «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» призначений для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. У навчальному посібнику послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі теми логічно взаємопов’язані. Багато питань, із розглянутих у навчальному посібнику, недостатньо висвітлено або взагалі не висвітлено в сучасній навчальній літературі. Зокрема, це стосується адміністративно-процесуальної діяльності органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. До кожної теми наведено завдання для самоконтролю, список рекомендованої літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів та обговорень. Для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ДСНС України, а також практичних працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 2. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації

Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 2. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації

Смирнов О.М., Барбашин В.В., Толкунов І.О. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 2. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації / О.М. Смирнов, В.В. Барбашин, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 481 с. ISBN У 1-му томі навчального посібника розкривається поняття терміна «вибухонебезпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів у СРСР і Україні, наведено порядок та правила щодо утилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано інформацію про організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України. У 2-му томі навчальної книги подано заходи безпеки під час поводження з ракетами і боєприпасами у процесі проведення робіт з утилізації. У 3-му томі навчального посібника описано організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах.