×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 565
JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 557

Видання університету, тел. для довідок (057)7073453

 

 

Екологія надзвичайних ситуацій: курс лекцій. Частина І. Видання друге виправлене та доповнене. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» / С. Р. Артем’є

Екологія надзвичайних ситуацій: курс лекцій. Частина І. Видання друге виправлене та доповнене. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна безпека» / С. Р. Артем’є

Курс лекцій містить матеріал стосовно окремого напряму екології, пов’язаного з причинами, умовами, обставинами та механізмом утворення екологічних надзвичайних ситуацій, ймовірними формами їх впливу на населення країни. Розглянуто засоби екологічного моніторингу та прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій екологічного походження, основні вимоги щодо захисту населення від надзвичайних екологічних ситуацій. До кожного лекційного заняття подано питання лекції (план заняття) та надано перелік питань для контролю за матеріалом лекційного заняття. Курс лекцій призначено для здобувачів вищої освіти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» (освітньо-професійна програма «Екологічна безпека»).

Основи біології людини: підручник. / Укладачі: Ю.Ю. Ільїна,  Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 279  с.

Основи біології людини: підручник. / Укладачі: Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 279 с.

Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. Основи біології людини: підручник. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 053 "Психологія", за освітніми програмами: "Екстремальна та кризова психологія" та "Робота з персоналом" / Укладачі: Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 279 с. ISBN Викладений матеріал спрямовано на підвищення рівня біологічних знань таким чином, щоб уся різноманітність живої природи сприймалась як єдина система із загальними законами походження, розвитку, із закономірностями будови та життєдіяльності; спрямовано на формування логіки пізнання живої природи від загального до конкретного, що уможливлює розвивальний характер навчання і сприяє формуванню теоретичного мислення. Біологічний матеріал структуровано так, щоб слухачі об’єднували окремі знання у систему, забезпечуючи їх інтеграцією. Підручник може бути використаний для підготовки до проміжного контролю знань, виконання контрольних робіт, іспитів та заліків з дисциплін природничого циклу.

Підвищення ефективності процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами: монографія / Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін

Підвищення ефективності процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами: монографія / Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін

Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін Підвищення ефективності процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних комплексів зі знімними кузовами-контейнерами: монографія / Р. І. Коваленко, А. Я. Калиновський, О. М. Ларін – Х.: НУЦЗУ, 2020. ‒ 120 с. Монографія присвячена вирішенню важливої науково-практичної задачі в галузі цивільного захисту – удосконаленню підходу до забезпечення аварійно-рятувальних формувань транспортними засобами шляхом їх оснащення багатофункціональними кузовами-контейнерами на прикладі м. Харкова. Розроблено математичну модель оцінки часу реагування на локальні надзвичайні ситуації аварійно-рятувальних формувань під час використання ними багатофункціональних кузовів-контейнерів. Розроблено функціональну схему лабораторної установки та комплекс апаратно-програмних засобів, які реалізують запропоновану математичну модель оцінки часу реагування на локальні надзвичайні ситуації аварійно-рятувальних формувань під час використання ними багатофункціональних кузовів-контейнерів та дозволяють дослідити вплив на час реагування ряду важливих факторів. Розроблено методику визначення необхідних видів та чисельності багатофункціональних мобільних аварійно-рятувальних комплексів контейнерного типу, яка дозволяє встановити потребу аварійно-рятувальних формувань у вказаному виді техніки з урахуванням оперативно-тактичної обстановки в їх районах виїзду. Рекомендовано для викладачів, ад’юнктів, аспірантів та здобувачів вищих навчальних закладів під час вивчення навчальних дисциплін за напрямами «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Екологічна безпека», а також ‒ для науково-практичних працівників і фахівців зазначених напрямів.

Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник/ О. В. Тарахно, Д. Г. Трегубов, К. В. Жернокльов, В. В. Коврегін.‒ Х.: НУЦЗУ. Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2020. – 412 с. табл.

Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник/ О. В. Тарахно, Д. Г. Трегубов, К. В. Жернокльов, В. В. Коврегін.‒ Х.: НУЦЗУ. Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2020. – 412 с. табл.

Тарахно О. В., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Коврегін В. В. Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник/ ‒ / Тарахно О. В., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Коврегін В. В. – Х.: НУЦЗУ. Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2020. – 412 с. табл. ISBN 978-966-457-406-5 У навчальному посібнику розглянуто два розділи: “Основи процесів горіння” та “Виникнення процесів горіння”, що входять до складу програми з вивчення дисциплін “Теорія розвитку та припинення горіння” і “Теорія горіння та вибуху”. У навчальному посібнику узагальнено відомості щодо наукових уявлень про горіння та вибух, а саме: класифікації процесів горіння та вибухів, матеріальний та тепловий баланси цих процесів, умови та механізми виникнення горіння – самоспалахування, самозаймання, вимушене запалювання. Рівень викладення матеріалу навчального посібника дозволяє використовувати його не тільки у навчальному процесі для студентів та викладачів, але й у роботі інженерів, науковців та практичних фахівців, які працюють у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.

Утилизация и уничтожение взрывоопасных предметов: учеб. пособие. Том 3. Организация утилизации и уничтожения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах / А.Н. Смирнов, В.В. Барбашин, И.А. Толкунов.

Утилизация и уничтожение взрывоопасных предметов: учеб. пособие. Том 3. Организация утилизации и уничтожения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах / А.Н. Смирнов, В.В. Барбашин, И.А. Толкунов.

Смирнов О.М., Барбашин В.В., Толкунов І.О. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 3. Організація утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах / О.М. Смирнов, В.В. Барбашин, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 413 с. ISBN 978-617-7474-13-4 ISBN 978-617-7541-86-7 (3 том) У томі 1-му навчального посібника розкрито сутність терміна «вибухонебезпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів у СРСР та Україні, наведено порядок та правила утилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України. Том 2-й навчального посібника присвячено заходам безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації. У томі 3-му навчального посібника детально розкрито організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах. Подано основні положення (правила) щодо організації утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсенал, базах та складах. Пояснюється порядок написання комплекту документів на технологічний процес із розбирання ВНП. Вивчення всіх томів навчального посібника дасть можливість фахівцям ДСНС України на професійному рівні розбиратися в питаннях утилізації ВНП і тим самим контролювати роботу арсеналів баз і складів та давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП.

Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (372 с.).

Безпека експлуатації будівель і споруд та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник. О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (372 с.).

Надано відомості щодо технічного обслуговування та утримання будівель і споруд, факторів, що впливають на їх довговічність. Розглянуто питання технічної експлуатації будівельних конструкцій, способів їх відновлення та посилення, особливостей експлуатації будівель в умовах надзвичайних ситуацій (при сейсмічних, корозійних, біологічних, радіаційних впливах, зволоженні та підтопленні). Розглянуто організацію та способи обстежень будівель, методи контролю стану будівельних конструкцій та санітарно-гігієнічних параметрів приміщень. Навчальний посібник призначено для курсантів і студентів, які навчаються за напрямами "Охорона праці" та "Цивільний захист", а також може використовуватися студентами будівельних спеціальностей і фахівцями з охорони праці та цивільного захисту.

Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки. Навчальний посібник. О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса, П.А. Білим, О.О.Тесленко. (249 с).

Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки. Навчальний посібник. О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, І.Я. Кріса, П.А. Білим, О.О.Тесленко. (249 с).

У навчальному посібнику розкриваються питання пожежовибухобезпеки об’єктів нафтогазовидобувної, нафтогазопереробної, хімічної та енергетичної галузей, пожежі та вибухи на яких досягають іноді масштабів катастроф. Із метою оцінки рівня пожежовибухонебезпеки цих об’єктів викладено основи технології даних виробництв. На підставі аналізу причин аварій і аварійних ситуацій на цих об’єктах визначено вимоги до запобігання пожежам і вибухам на техногенно-небезпечних об’єктах. Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямами, що входять до галузі знань 1702 "Цивільна безпека" .

Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник. А.С. Пушкаренко, О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (176 с.).

Вогнезахисне обробляння будівельних матеріалів і конструкцій. Навчальний посібник. А.С. Пушкаренко, О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, Ю.В. Луценко, О.В. Миргород. (176 с.).

Даний навчальний посібник призначено для курсантів, студентів та слухачів, які проходять навчання за напрямом Пожежна безпека, а також для слухачів категорій спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення. В ньому наведено класифікацію будівельних матеріалів та конструкцій за пожежною небезпекою, викладено теоретичні основи вогнезахисту будівельних матеріалів та конструкцій. Розглянуто способи зниження пожежної небезпеки для конструкцій із залізобетону, сталі і деревини, а також для матеріалів на полімерній основі. Надано вимоги до методів випробування, ліцензування, якості виконання вогнезахисту та безпеки праці при проведенні відповідних робіт.

Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська Друкарня" 2015. − 106 с.

Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська Друкарня" 2015. − 106 с.

Практикум є збірником задач з навчальної дисципліни «Спеціальне водопостачання» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Пожежна безпека». Практикум складається з теоретичних відомостей про основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик розв’язання типових задач, необхідних довідкових даних, переліку літератури та предметного покажчика. Задачі практикуму практично спрямовані та стосуються питань профілактики та гасіння пожеж у населених пунктах та на виробничих об’єктах.

Чуб І.А., Луценко Ю.В., Яровий Є.А., Уваров Ю.В. Пожежна профілактика в населених пунктах: практикум / І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2017. – 84 с.

Чуб І.А., Луценко Ю.В., Яровий Є.А., Уваров Ю.В. Пожежна профілактика в населених пунктах: практикум / І.А. Чуб, Ю.В. Луценко, Є.А. Яровий, Ю.В. Уваров. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2017. – 84 с.

Задачі, які включені до практикуму, спрямовані на вирішення питань профілактики пожеж у населених пунктах та, частково, на виробничих об’єктах. Структурно задачі об’єднані у шість навчальних тем: розрахунок необхідного часу евакуації людей з будівель при пожежі, розрахунок фактичного часу евакуації, розрахунок площі легкоскидних конструкцій (ЛСК), розрахунок параметрів системи природного димовидалення, розрахунок параметрів системи механічного (штучного) димовидалення, розрахунок розмірів протипожежних розривів між будівлями та спорудами. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, які здобувають ступінь магістра, за напрямом «Пожежна безпека», та може бути корисним для працівників ДСНС України.

Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Савченко О.В. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: навч. посіб. / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 183 с. ISBN 978-617-7474-83-7

Островерх О.О., Ковалевська Т.М., Савченко О.В. Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту: навч. посіб. / О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко. – Х.: НУЦЗУ, 2017. ‒ 183 с. ISBN 978-617-7474-83-7

Навчальний посібник «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» призначений для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. У навчальному посібнику послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі теми логічно взаємопов’язані. Багато питань, із розглянутих у навчальному посібнику, недостатньо висвітлено або взагалі не висвітлено в сучасній навчальній літературі. Зокрема, це стосується адміністративно-процесуальної діяльності органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. До кожної теми наведено завдання для самоконтролю, список рекомендованої літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів та обговорень. Для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ДСНС України, а також практичних працівників Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 2. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації

Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 2. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації

Смирнов О.М., Барбашин В.В., Толкунов І.О. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 2. Заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації / О.М. Смирнов, В.В. Барбашин, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 481 с. ISBN У 1-му томі навчального посібника розкривається поняття терміна «вибухонебезпечні предмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів у СРСР і Україні, наведено порядок та правила щодо утилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано інформацію про організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України. У 2-му томі навчальної книги подано заходи безпеки під час поводження з ракетами і боєприпасами у процесі проведення робіт з утилізації. У 3-му томі навчального посібника описано організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсеналах, базах та складах.