Видання засноване в 1997 році.

Видання включено до переліку видань ВАК України (наказ МОН України від 21.12.2015 №1328). У виданні наведені результати наукових досліджень у галузі пожежної безпеки. Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефективності протипожежного захисту та тенденції розвитку наукових досліджень в даній області.

Матеріали призначені для науковців, наукових та науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, здобувачів, докторантів, слухачів і курсантів пожежно-технічних навчальних закладів, а також інженерно-технічних працівників пожежної охорони.