Відділ організації науково-дослідної та патентної діяльності

Відділ організації науково-дослідної та патентної діяльності науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України був створений у 2015 році шляхом проведення організаційно-штатних заходів в університеті.

 

 

Основні завдання відділу

Планування, організація та контроль науково-дослідної роботи університету.

Надання консультативної та методичної допомоги з питань наукової діяльності науковим та науково-педагогічним працівникам, докторантам, ад'юнктам та іншим категоріям здобувачів вищої освіти.

Сприяння організації публікації та апробації результатів наукових досліджень.

Координація діяльності наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених.

Популяризація та стимулювання здійснення наукової діяльності співробітниками університету.

 

Основні функції відділу

Розробка на основі пропозицій підрозділів університету та подача на затвердження в установленому порядку планів, пов’язаних з науково-дослідною діяльністю університету (планів наукової та науково-технічної діяльності, планів науково-дослідної роботи, планів впровадження, планів конференцій тощо).

Організаційне забезпечення та контроль виконання науково-дослідних робіт науковими та науково-педагогічними працівниками, докторантами, ад’юнктами та здобувачами відповідно до пріоритетних напрямів наукової діяльності університету.

Здійснення моніторингу і прогнозної оцінки розвитку наукової діяльності університету в контексті рейтингового оцінювання.

Збір, узагальнення та ведення обліку результатів науково-дослідної роботи університету.

Підготовка звітних і аналітичних документів з питань науково-дослідної діяльності університету для подальшого інформування ректорату, вченої ради, а також надання їх до ДСНС України, МОН України, інших установ і організацій.

Контроль впровадження в практику (навчальний процес) результатів наукових досліджень.

Організація сумісно з іншими підрозділами університету виконання наказів і розпоряджень (доручень) органів законодавчої та виконавчої влади, щодо розробки проектів нормативної документації, підготовки експертних висновків (пропозицій) до законопроектів, а також з питань науково-дослідної діяльності та відповідних позапланових завдань.

Здійснення організаційного та методичного забезпечення, а також координація діяльності наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених.

Організація роботи щодо оформлення співробітникам університету заявок на отримання охоронних документів з питань інтелектуальної власності.

Надання організаційної та методичної допомоги у проведенні загальноуніверситетських наукових (науково-методичних, науково-практичних) конференцій, симпозіумів і семінарів, а в складі відповідних робочих груп забезпечення участі представників університету в проведенні таких заходів на міжвідомчому та міжнародному рівнях.

Вивчення, аналіз, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду організації та проведення наукових досліджень, надання роз’яснення щодо порядку застосування в університеті відповідних нормативно-правових актів для повного та чіткого їх застосування.

Надання консультативної допомоги науковим і науково-педагогічним працівникам з питань державної реєстрації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Інформування наукових і науково-педагогічних працівників щодо проведення конференцій, конкурсів наукових робіт та інших заходів наукового спрямування.

Проведення роботи щодо збору, обробки та відправлення тез доповідей, статей, наукових робіт тощо.

Забезпечення збору матеріалів і технічний супровід фахових технічних збірок наукових праць університету.

Сприяння міжнародному науковому співробітництву, створенню умов для міжвузівської та міжвідомчої співпраці й інших зв’язків у науковій сфері.

Попереднє опрацювання та подача до відповідних інстанцій пропозиції щодо участі та заохочення науковців і їх наукових продуктів в конкурсах різного рівня.

Проведення загально університетських заходів (фестивалів, конкурсів, оглядів тощо), приурочених до професійних свят науковців та спрямованих на популяризацію та стимулювання здійснення наукової діяльності співробітниками університету.

 

Контакти
Телефон: (057) 707-34-90, 2-90
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса: 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94