Колектив відділу

Рибка Євгеній Олексійович, заступник начальника центру – начальник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності, доктор технічних наук, старший дослідник, підполковник служби цивільного захисту (тел.: 063-315-01-48)

 Освіта

2008 – закінчив Національний університет цивільного захисту України з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Пожежна безпека» та здобув кваліфікацію магістра науково-педагогічного спрямування.

2012 – закінчив ад’юнктуру Національного університету цивільного захисту України.

2013 – захистив дисертацію за темою «Підвищення ефективності випробувань зразків залізобетонних і металевих будівельних конструкцій на етапі забезпечення їх вогнестійкості» у Національному університеті цивільного захисту України на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.02 – «Пожежна безпека».

2018 – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 261 – «Пожежна безпека».

2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.02.03 – «Цивільний захист».

Карпець Костянтин Михайлович, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності, кандидат географічних наук, доцент, капітан служби цивільного захисту (тел.: 097-736-18-74)

 Освіта

2006 – закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію магістра екології та охорони навколишнього середовища, викладача.

2009 – закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

2011 – захистив дисертацію за темою «Забруднення та самоочищення постійних водотоків м. Харків» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

2016 – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

Горінова Вікторія Валеріївна, старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності, кандидат наук з державного управління, капітан служби цивільного захисту (тел.: 095-423-02-96)

 Освіта

2004 – закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, отримавши кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Міжнародна економіка».

2009 – закінчила магістратуру державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з відзнакою за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державної служби.

2014 – захистила дисертацію за темою «Механізми державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні» у Національному університеті цивільного захисту України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління».

Мележик Роман Сергійович, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності, майор служби цивільного захисту (тел.: 099-947-44-40)

Освіта

2012 – закінчив Національний університет цивільного захисту України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Пожежна безпека» та здобув кваліфікацію інженера з профілактичних робіт.
 
2015 – закінчив магістратуру Національного університету цивільного захисту України за спеціальністю «Управління пожежною безпекою» та здобув кваліфікацію інженера з пожежної безпеки.
 
2020 – закінчив ад’юнктуру Національного університету цивільного захисту України.
 

Капустник Анна Юріївна, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності, старший лейтенант служби цивільного захисту (тел.: 099-689-68-17)

Освіта
 
2018  – закінчила Національний університет цивільного захисту України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 
2020  – закінчила магістратуру Національного університету цивільного захисту України з відзнакою та здобула кваліфікацію за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища».