Патентно-ліцензійна діяльність

Патентно-ліцензійна і винахідницька робота спрямована на охорону прав інтелектуальної власності, вдосконалення існуючих і створення нових зразків (або їх елементів) засобів цивільного захисту, підвищення ефективності їх використання, пошук нових технологічних (технічних) рішень, підвищення якості науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських робіт та випробувальних робіт.
Університет є патентовласником понад 200 патентів. Щорічно університет подає більше 50 заявок на отримання патентів на винаходи та корисні моделі. Відповідальним за організацію роботи щодо оформлення співробітникам університету заявок на отримання охоронних документів з питань інтелектуальної власності є підполковник служби цивільного захисту Рибка Євгеній Олексійович.