Основні задачі центру

Основні задачі центру:
  • проведення досліджень щодо розвитку інформаційних технологій та надання пропозицій їх впровадження  в освітній процес університету та управління;
  • проектування, створення, розвиток та удосконалення  інформаційної інфраструктури  університету;
  • розробка, адаптація і впровадження в освітній процес та життєдіяльність університету сучасних інформаційних систем та  програмного забезпечення;
  • розробка проектів оснащення аудиторій сучасними технічними засобами;
  • програмно-технічне та організаційне забезпечення працездатності комп’ютерних класів;
  • програмно-технічне забезпечення впровадження в освітній процес дистанційної форми навчання;
  • забезпечення працездатності комп'ютерної техніки університету.