Структура центру

Центр інформаційних технологій складається з двох відділів:
 • відділ інформаційно-технічного забезпечення;
 • відділ інформатизації та комп’ютерних систем навчання .
Задачі відділу інформаційно-технічного забезпечення:
 • розробка концепції та розвиток локальної мережі університету;
 • розробка проектів оснащення аудиторій сучасними технічними засобами;
 • забезпечення працездатності комп'ютерної техніки університету і ТЗН;
 • адміністрування локальної мережі та доступу до Інтернет;
 • забезпечення антивірусного захисту комп’ютерів університету;
 • розробка та підтримка зовнішнього і внутрішнього веб-серверу;
 • програмно-технічне та організаційне забезпечення роботи комп’ютерних класів.
Задачі відділу інформатизації та комп’ютерних систем  навчання:
 • розробка проектів і створення програмних продуктів для впровадження в освітній процес і автоматизації управління  університетом;
 • програмно-технічне забезпечення впровадження дистанційної форми навчання в університеті;
 • автоматизація загальної  бібліотеки;
 • методичне забезпечення використання програмно-технічних засобів в освітнньому процесі;
 • програмно-технічне забезпечення підготовки електронних підручників;
 • програмно-технічне забезпечення підготовки відео, аудіо інформації для освітнього процесу.