Структура центру

Центр інформаційних технологій складається з трьох відділів та сектору:
 • відділу інформатизації та комп’ютерних систем навчання;
 • відділу інформаційно-технічного забезпечення
 • відділу інформаційно-телекомунікаційних систем
 • сектору технічного захисту інформації.
Задачі відділу інформатизації та комп’ютерних систем  навчання:
 • розробка проектів і створення програмних продуктів для впровадження в освітній процес і автоматизації управління  університетом;
 • програмно-технічне забезпечення впровадження дистанційної форми навчання в університеті;
 • широке використання в освітньому процесі інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • методичне забезпечення використання програмно-технічних засобів в освітньому процесі;
 • програмно-технічне забезпечення підготовки мультимедійних навчальних та методичних матеріалів.
Задачі відділу інформаційно-технічного забезпечення:
 • інформаційно-технічне забезпечення освітнього процесу в університеті;
 • впровадження в освітній процес сучасних технічних засобів навчання та інформаційно-телекомунікаційних технологій ;
 • оснащення навчальних аудиторій та лабораторій сучасними технічними засобами навчання;
 • програмно-технічне та організаційне забезпечення роботи комп’ютерних класів.
Задачі відділу інформаційно-телекомунікаційних систем:
 • забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури університету;
 • реалізація заходів щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах університету;
 • забезпечення антивірусного захисту комп’ютерів університету;
 • забезпечує функціонування та розвиток систем зв'язку, відеоспостереження, охоронної сигналізації та оповіщення.
Задачі сектору технічного захисту інформації:
 • впровадження заходів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах університету.