На допомогу працівникам структурних підрозділів ДСНC

Курс відеолекцій з дисципліни "Оганізація аварійно-рятувальних робіт"
Лекції читає к.т.н., доцент, доцент кафедри Аветісян Вадим Георгійович

Рятувальнні роботи при автобусних аваріях
Лекції читає к.т.н., доцент, доцент кафедри Аветісян Вадим Георгійович

Організація аварійно-рятувальних робіт: Підручник.
За загальною редакцією В. П. Садкового / Аветисян В. Г., Сенчихін Ю. М., Кулаков С. В., Куліш Ю.О., Тригуб В. В. 2009р.
У підручнику наведено поняття про надзвичайні ситуації та їх класифікація. Викладено основи професійної підготовки рятувальників, основні етапи та засоби механізації аварійно-рятувальних робіт. Розглянуто організацію аварійно-рятувальних робіт в зоні хімічного ураження, у разі руйнування будівель і споруд, дорожньо-транспортних подій, рятувальні роботи на воді. Висвітлено основи долікарської допомоги під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Основи організації піротехнічних робіт. Навчальний посібник / Барбашин В.В., Назаров О.О., Рютин В.В., Толкунов І.О. Під ред. В.П. Садкового. – Харків: ВРВД УЦЗУ, 2010. – 353 с., ілюстр.