Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Шість років поспіль Національний університет цивільного захисту України у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт виступав базовим вищим навчальним закладом у галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 14.11.2020 у 2020/2021 – 2022/2023 навчальних роках наш Університет було призначено базовим з галузей «Пожежна безпека» та «Цивільна безпека (Цивільний захист)». У Національному університеті цивільного захисту України створено всі передумови для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за вищевказаними галузями, як на його базі, так і у режимі відеоконференції.

Навчально-виховний процес в НУЦЗУ забезпечують 32 кафедри. Науковий потенціал – це майже 58 докторів наук і професорів, 285 кандидатів наук. Серед науково-педагогічних працівників університету науковий потенціал складає 97% докторів і кандидатів наук, професорів, доцентів й старших дослідників. В університеті працює найбільше докторів і кандидатів наук України з профільних спеціальностей (пожежна безпека та цивільний захист). Цей потужний науковий потенціал у повній мірі забезпечує якісний навчально-виховний процес та науково-дослідну (інноваційну) діяльність вишу.

Наразі в НУЦЗУ функціонують п’ять факультетів: цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічний, пожежної безпеки, техногенно-екологічної безпеки, а також відокремлений структурний підрозділ університету – Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Для курсантів, студентів і співробітників університету надається безкоштовний цілодобовий доступ до мережі Іnternet. У навчальному закладі постійно проводяться роботи з покращення науково-дослідної бази та фонду бібліотеки. Протягом останнього часу значно зріс науковий потенціал. В університеті працюють 249 наукових та науково-педагогічних працівників, із них: докторів наук – 43, кандидатів наук – 182. За спеціальністю «Пожежна безпека», відповідно: докторів наук – 6, кандидатів наук – 80, за спеціальністю «Цивільна безпека»: докторів наук – 2, кандидатів наук – 1.

В університеті функціонує єдина в Україні спеціалізована вчена рада із розгляду докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» та 263 «Цивільна безпека». За 20 років їх роботи захищено 5 докторських та  більше ніж 70 кандидатських дисертацій за спеціальностями   «Пожежна безпека» та «Цивільна безпека».