LIST OF EXTERNAL REVIEWERS OF THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS «EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES»Antonova Lyudmila Vladimirovna - Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Black Sea National University named after Peter Mogila, Doctor of Science in Public Administration.

Borisenko Olga Petrovna - Head of the Department of Public Administration and Customs Administration, University of Customs and Finance, Doctor of Science in Public Administration, Professor.

Degtyar Andrey Olegovich - Head of the Department of Management and Administration of the Kharkov State Academy of Culture, Doctor of Science in Public Administration, Professor.

Gusarov Alexander Aleksandrovich - lecturer of the Management Department of the Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.

Datsiy Alexander Ivanovich - General Director of the Presidential University of the Interregional Academy of Management, Doctor of Economics, Professor of the Department of Enterprise Economics.

Levchuk Viktor Georgievich - Director of the Institute of Postgraduate Education and Distance Learning (Kharkov National University named after Karazin), Candidate of Philosophy, Associate Professor.

Manoylenko Alexander Vladimirovich - Head of the Department of Economic Analysis and Accounting of the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Doctor of Economics, Professor.

Moroz Vladimir Mihajlovich - the lecturer of chair of pedagogics and psychology of management of social systems of National Technical University «Kharkiv Polytechnical Institute», Doctor of Science in Public Administration, Professor.


PROF. DR HAB. MARIAN CIEŚLARCZYK – UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.

PROF. DR. HAB. BERNARD WIŚNIEWSKI – WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE.

PROF. DR. HAB. RYSZARD JAKUBCZAK – WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE.

PROF. DR. HAB. JAROSŁAW WOŁEJSZO – PAŃSTOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KALISZU.

DR HAB. AGNIESZKA FILIPEK – UNIWERSYTET PRZYRODNICZOHUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.

DR.HAB. INŻ. JAROSŁAW PROŃKO – UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH.

DR. HAB. WERONIKA JAKUBCZAK – SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ.

DR. HAB. ROMUALD SZEREMIETIEW – MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.

DR. HAB. JANUSZ FALECKI - UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE.

DR. HAB. ANDRZEJ CZUPRYŃSKI- UNIWERSYTET PRZYRODNICZOHUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.

DR. HAB. ROBERT SOCHA - WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

DR HAB. KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI – FUNDACJA OBSERWATORIUM SPOŁECZNE.